Vindkraftverk av trä och metod för att återvinna fiberplattor vinnare i BioLinX

Vindkraftverk av trä och en metod för att återvinna fiberplattor – det blev vinnarna när nya europeiska företag inom bioekonomi tävlade inom EU-projektet BioLinX. Samtidigt letade experter inom skogskemi och fram nya lösningar för ett samhälle utan produkter gjorda av fossila material.

I mitten av oktober samlades BioLinX Finance Academy i Göteborg, där lovande entreprenörer inom bioekonomiområdet fick gratis coaching i att presentera sin affärsidé. En jury med erfarna europeiska företagsledare utsåg två segrare bland kandidaterna.

Den ena vinnaren är det svenska företaget Modvion som tillverkar torn till vindkraftverk i träkomposit. De är i mindre delar och därför enklare att transportera än dagens ståltorn och kan dessutom bli högre och därigenom mer energieffektiva. Samtidigt är de lätta att flisa ner när deras livstid är slut.

Den andra segraren, Act& Sorb från Belgien, har tagit fram en metod för att återvinna träfiberplattor, som i dag bränns efter användning. Resultatet blir två produkter – aktivt kol, som bland annat kan rena vatten och luft, och syntesgas som är till stor nytta i kemisk industri.

Stöttar nya entreprenörer

BioLinX stöttar deltagare i EU-projekt inom jord- och skogsnäring genom att utöka deras nätverk, höja den tekniska nivån och minska tiden för dem att nå marknaden. På träffen i Göteborg deltog även AkzoNobel och Ikea, som båda har egna initiativ för nya aktörer.

AkzoNobel Chemicals fick fler än 200 idéer till årets startup challenge som avgjordes i Holland. 2018 kommer finalen att gå i Göteborg.

Ikea Bootcamp kombinerar startup-företagens snabbhet med Ikeas genomslagskraft. Tio företag är med på ett arbetsläger som nu pågår i Älmhult. Ett av dem är Matter från Portugal, som gör nya ytmaterial av rester från bland annat kaffe- och öltillverkning.

Skogens kemi leder bort från det fossila samhället

Under träffen i Göteborg pågick även en workshop med rubriken Till marknaden via skog och kemi där experter sökte biobaserade lösningar på konkreta behov.

Ett exempel är Lokalförvaltningen i Göteborg som vill ha nya typer av färg och lim för att kunna bygga den första fossilfria förskolan. Ett annat kommer från sjukvården, där Västra Götalandsregionen vill ha produkter i förnybar plast som tål att bli steriliserade. Inom båda dessa områden finns det möjliga biobaserade lösningar genom kemisk bearbetning av skogens råvaror.

Arrangörer och mer information

Jonas Joelsson, Processum, jonas.joelsson@processum.se, telefon 070-616 67 60

Processum, ett dotterbolag i RISE-koncernen: http://www.processum.se/sv/

BioLinX: http://www.biolinx-project.eu/

Modvion http://www.modvion.com/

Act& Sorb http://actandsorb.com/

Ikea Bootcamp: https://ikeabootcamp.rainmaking.io/

AkzoNobels Start-up challenge: https://www.akzonobel.com/about-us/imagine-chemistry

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media