Virtual Reality med ljud för att undvika buller i inomhusmiljöer

Report this content

RISE forskning inom ljud, trä och glas satsar nu på att utveckla ett VR (Virtual Reality) verktyg för att simulera verkliga ljudupplevelser inomhus.  Detta skapar helt nya förutsättningar för bostads-, bygg och fastighetsbranschen som genom teknologin i tidigt skede kan planera för en balanserad ljudmiljö inomhus. RISE driver projektet Auralisering i VR för trähustillverkning tillsammans med bostadsutvecklingsbolaget OBOS och Tengbom arkitektbyrå. 

Buller och hälsa är ett omtalat samhällsämne just nu i takt med att individen utsätts för mer och mer ljud i vardagen. Även i hemmet där fläktar, maskiner och annan elektronisk utrustning ger olika slags ljudpåverkan. Det är näst intill omöjligt att kunna beskriva hur dessa externa ljudkällor och val av byggmaterial påverkar ljudmiljön inomhus.

- VR med ljud ger helt nya möjligheter för att bemöta de utmaningar samhället står inför gällande bostadsplanering och hur vi ska bygga för att undvika buller i inomhusmiljöer.  Genom att tillhandahålla en VR teknologi byggt på forskning inom auralisering skapas olika ljudmiljöer baserat på de interaktiva husplanerings- och byggmaterialval som görs i verktyget, säger Henrik Karlsson, projektledare och forskare inom glas.

Ljudmiljöerna som läggs in i VR verktyget skapas genom att spela in ljuddata för olika vägg och fönsterlösningar från OBOS. Vidare transformeras ljudet i VR världen genom att använda HRTF (Head Related Transfer Function) teknologi för att återge extremt naturtrogna, riktade ljud som ändras efter var individen står och från vilken riktning ljudet kommer.

- Detta underlättar arbetet i byggplaneringsfasen då materialval beslutas, planlösning ritas, och olika avstånd beräknas, förklarar Henrik.

Teknologin kommer först att appliceras i forsknings- och byggprojektet High6, ett prefabricerat sexvåningshus av trä och glas. Projektet tar sin utgångspunkt i dynamisk byggnadsinformationsmodellering, inom byggbranschen känd som BIM, och är en viktig del i bostads- fastighets- och byggbranschens digitala transformation. Via BIM kommer man att kunna sköta hela processen från projektering, produktion och montage till förvaltningen av fastigheten.

- Ljud är en miljöstörning som många människor drabbas av i Sverige. Även om vi inte i exakt utsträckning vet vilka hälsoeffekter ljud kan ge, vet vi att ljud kan påverka oss negativt. Genom att utveckla och verifiera ljudegenskaperna hos olika produkter och system kan bättre boenden och infrastruktur skapas genom balanserade ljudmiljöer, avslutar Jan Almqvist, Sektionschef för ljud och vibrationer på RISE. 

Projektet drivs inom ramen för Smart Housing Småland, ett innovationskluster som leds av RISE för att stärka näringslivet och regionens innovationstakt formerat kring Smålands styrkeområden trä och glas.

För mer information kontakta:

Henrik Karlsson, Forskare och projektledare för Auralisering i VR för trähustillverkning, RISE: henrik.u.karlsson@ri.se, 070-557 63 70.

Jan Almqvist, Sektionschef för ljud och vibrationer, RISE: jan.almqvist@ri.se, 070-570 54 60.

Prenumerera

Media

Media