Risk Intelligence A/S Q3: Intäkterna ökade med 19% och System ARR-tillväxten med 24%

Report this content

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence“ eller “bolaget”) rapporterar 19% ökning av intäkterna under Q3 2021 jämfört med Q3 2020 och 20 procent tillväxt för de första nio månaderna 2021. Under Q3 ökade System ARR med 24% jämfört med samma period 2020.

Risk Intelligence ökade sina intäkter under Q3 2021 med 19% (4 230 747 DKK) jämfört med Q3 2020 (3 114 299 DKK). Som en följd ökade intäkterna under de första nio månaderna 2021 med 20% (DKK 11 292 810) jämfört med samma period 2020 (DKK 9 040 281).

Q3 gynnades av fler och större order
Tillväxten på 19% var främst en följd av kombinationen att fler nya avtal för Risk Intelligence System tecknades samt att kunder ökade storleken på sina existerade avtal. Dessutom skedde en betydlig ökning av efterfrågan inom affärsområde Advisory Services (bespoke and semi-bespoke reports).

Ingen churn under Q3 – 100% renewal rate
En renewal rate på 100% (churn 0%) under Q3 av återkommande intäkter visar att Risk Intelligence bibehåller och utvecklar starka kundrelationer. Det är en grundbult för den långsiktiga tillväxten. Under Q1 – Q3 2021 uppgick sammanlagd renewal rate till 98,6% (churn 1,4%).

System ARR-tillväxt på 24%
Risk Intelligences System ARR (årligt återkommande intäkter) för Q3 2021 uppgick till DKK 13 490 653 vilket motsvarar en tillväxt på 24% jämfört med Q3 2020 (DKK 10 877 109). Sammanlagd ARR uppgick till DKK 14 653 860, vilket motsvarar en tillväxt på 23% jämfört med Q3 2020 (DKK 11 901 913).

DKK '000 System ARR Total ARR
Q3 2020                        10,877                   11,902
Q3 2021                        13,491                   14,654
Growth                           2,614                      2,752
Growth in % 24% 23%

DKK '000 System ARR Total ARR
2019                        10,218                   11,147
2020                        12,767                   13,895
Growth                           2,550                      2,749
Growth % 25% 25%

CEO Hans Tino Hansen kommenterar:
”Under tredje kvartalet lyckades vi med vårt mål att leverera öka intäktstillväxten samtidigt som vi Under tredje kvartalet har vi lyckats med vårt mål att leverera intäktstillväxt samtidigt som vi väsentligt ökar de årliga återkommande intäkterna. Ökningen av ARR bygger på att befintliga kunder väsentligt lägger till fler tjänster i sina licenser samt att nya kunder registrerar sig för Risk Intelligence System under kvartalet.”

Den fullständiga rapporten för Q3 2021 kommer att publiceras 17 november 2021.

This information is information that Risk Intelligence A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out below, on 6 October 2021.

För mer information om tjänster och System
Se gärna vår video: Knowing Risk

För mer information om Risk Intelligence:
Hans Tino Hansen, CEO
Jens Krøis, CFO

Telephone: +45 7026 6230
E-mail: 
investor@riskintelligence.eu

Website and social media:
Website:             investor.riskintelligence.eu
Twitter:                twitter.com/riskstaff
LinkedIn:              linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook:            facebook.com/riskstaff

Risk Intelligence A/S was founded in 2001 by Hans Tino Hansen. The company has evolved to become a prominent company in security risk management by delivering threat and risk assessments worldwide. Risk Intelligence operates and assists customers and partners from headquarters located north of Copenhagen, the office in Singapore as well as through representatives in Europe, Asia and North America. The business model is designed with international scalability in mind and the company is globally regarded as an expert in its field. Risk Intelligence’s core product is the ‘Risk Intelligence System (MaRisk + PortRisk + LandRisk)’, a digital solution that allows clients to monitor global security risks and enables them to plan and implement missions in risk areas. Risk Intelligence is listed on the Spotlight Stock market [RISK].