Risk Intelligence A/S:s nyemission kraftigt övertecknad

Den 31 juli 2018 avslutades teckningstiden i Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence”) nyemission om högst 12 MDKK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Nyemissionen tecknades till cirka 45,6 MDKK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en total teckningsgrad om cirka 379,6 procent och en publik teckningsgrad om cirka 771,2 procent. Totalt tecknade 1772 enskilda tecknare aktier i nyemissionen.

Teckning och tilldelning

Den offentliga delen av nyemissionen om 5 MDKK (totalt emissionsbelopp om 12 MDKK minus teckningsförbindelser om 7 MDKK) tecknades till cirka 38,6 MDKK (full teckning på 45,6 MDKK minus teckningsförbindelser på 7 MDKK) motsvarande cirka 771,2 procent.

På grund av det stora intresset sker tilldelning genom slumpmässigt urval (dvs lotteri) i enlighet med tilldelningsprinciperna som angivits i memorandumet. Den offentliga delen om 5 MDKK fördelas i minsta teckningsposter om 700 aktier till ett pris om 6,25 DKK per aktie, motsvarande 4 375 DKK per fördelning till totalt 1 142 nya aktieägare av totalt 1 772 tecknare. På detta sätt kommer maximalt antal nya aktier, totalt 1 920 000 aktier, att utfärdas, och Risk Intelligence kommer att erhålla 12 000 000 DKK före emissionskostnader om cirka 1,17 MDKK.

Avräkningsnotor är planerade att skickas till samtliga tilldelade aktieägare idag, den 2 augusti 2018. Tecknare som inte erhåller tilldelning av aktier kommer inte att få en avräkningsnota.

Hans Tino Hansen, VD för Risk Intelligence, kommenterar:

”När jag fick planen att genomföra Risk Intelligence marknadsintroduktion under mitten av sommarperioden presenterad för mig var jag ursprungligen ganska tveksam. Detta har trots allt inte gjorts tidigare, men våra rådgivare presenterade oss med en stark marknadsstrategi och vi bestämde oss för att fortsätta. Mot den här bakgrunden är jag särskilt stolt och ödmjuk för att inse att vår nyemission har lockat så stort intresse och att vi nu kan välkomna så många nya aktieägare. Samtidigt är det olyckligt att vi inte kunde tilldela aktier till samtliga parter som tecknade aktier i nyemissionen. Hade det varit möjligt, hade vi givetvis tilldelat samtliga tecknare aktier. Till er som får mindre aktier än vad ni tecknat för – eller inga aktier alls för den delen – kan jag bara be om ursäkt. Jag hoppas att du kan och är villig att förvärva aktier på marknaden när vår aktie börjar handlas den 17 augusti 2018. Jag känner stor tacksamhet till alla som valt att teckna aktier i nyemissionen och till alla parter som gjorde det möjligt, inklusive Sedermera Fondkommission, Gemstone Capital och Nordnet. Detta ger oss en utmärkt start i vårt nya liv som ett publikt bolag samt finansiering av nästa steg i vår affärsplan, inklusive lansering av LandRisk-modulen i Risk Intelligence System.”

Förfarande vid tilldelning av aktier

Om antalet tecknare i nyemissionen överskrider det möjliga antalet aktieägare och därigenom gör det omöjligt att fördela varje tecknare en minsta teckningspost aktier, kommer, i enlighet med villkoren i memorandumet, tilldelning av aktier att ske genom lottning. Lottning sker genom att en dator via algoritmer väljer ut ett slumpmässigt antal siffror till de som ska tilldelas aktier. Tilldelning genom lottning görs av emissionsinstitutet i nyemissionen, Sedermera Fondkommission.

Notering på Spotlight Stock Market

Första dag för handel i Risk Intelligences aktier på Spotlight är beräknad att bli den 17 augusti 2018. Risk Intelligences aktier kommer att handlas under kortnamnet ”RISK” och aktien har ISIN-kod DK0061031978.

Antal aktier och aktiekapital

När Risk Intelligences nyemission registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer det totala antalet aktier att uppgå till 7 669 140 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 766 914 DKK.

Flaggning i Sandbjerg Holding ApS 

Med anledning av nyligen genomförd nyemission uppstår flaggning för Sandbjerg Holding ApS. Sandbjerg Holding ApS:s ägande uppgick före nyemissionen till cirka 51 procent av aktier och kapital i bolaget och uppgår efter genomförandet av nyemissionen till cirka 39 procent av aktier och kapital i bolaget.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences nyemission och notering på Spotlight. Nordnet Bank AB var Selling Agent och Gemstone Capital är marknadsföringsrådgivare i Danmark.

För mer information rörande nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Risk Intelligence, vänligen kontakta:

Hans Tino Hansen, VD
Telefon: +45 7026 6230
E-post: info@riskintelligence.eu

Hemsidor och sociala medier:

Hemsida: www.riskintelligence.eu
Twitter: www.twitter.com/riskstaff
LinkedIn: www.linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook: www.facebook.com/riskstaff

Denna information är sådan information som Risk Intelligence AS/ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2018. 

Risk Intelligence A/S grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Bolaget har kommit att utvecklas till att bli ett framstående bolag inom säkerhetsriskhantering genom att leverera hot- och riskbedömningar globalt. Risk Intelligence assisterar sina kunder och partners via kontor i Köpenhamn samt representanter i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamheten har utformats med internationell skalbarhet i åtanke och bolaget är globalt ansett som experter inom sitt verksamhetsområde. Risk Intelligence tillhandahåller digitala produkter som planlägger och upplyser om risker som föreligger globalt i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och genomföra uppdrag i riskfyllda områden.  

Om oss

Risk Intelligence A/S levererar hot- och riskbedömningar globalt i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och genomföra uppdrag i riskfyllda områden. Bolaget erbjuder en digital plattform, Risk Intelligence System (MaRisk+PortRisk), vilken presenterar en samlad global vy över risker i realtidsmiljö för kust- hav- och hamnområden. Utvecklingen av Risk Intelligences tredje modul LandRisk, för landrisker, har inletts. Med lanseringen av LandRisk sammanbinder bolaget en hel kedja av identifikation och markering av risker och hot, såväl på land som offshore

Prenumerera

Dokument & länkar