Risk Intelligence lanserar en ny produkt LandRisk Logistics

Report this content

Risk Intelligence A/S (“Risk Intelligence” or "the Company") meddelar i dag att utvecklingen av en ny produkt LandRisk Logistics, en specialgjord version av LandRisk är klar och redo att implementeras hos kund. LandRisk Logistics har utvecklats tillsammans med Sony Europe B.V. i särskilt syfte att motverka den kraftiga ökning av stölder som drabbat europeiska transport- och logistikbolag under de senaste åren.

LandRisk Logistics är en 360 graders lösning för transportsäkerhet som inkluderar Lane Threat Assement Tool med en övergripande hotbildsanalys av valda och alternativa rutter. LandRisk Logistics tillhandahåller en automatiskt uppdaterad lägesbild för vägval, parkerings- och uppställningsplatser.

LandRisk Logistics är resultatet av diskussioner Risk Intelligence fört med Sony Europe vilka sedan ledde till ett utvecklings-samarbete som blev officiellt den 22: a december 2020

LandRisk Logistics är en variant av LandRisk och adresserar en marknad värd mellan DKK 2 och DKK 4 miljarder.

LandRisk Logistics, den nya specialgjorda versionen av LandRisk är i dagsläget det enda heltäckande underrättelsesystemet för lastägare och logistikbolag i Europa.

Hans Tino Hansen, CEO of Risk Intelligence, säger:

“Vi ser verkligen fram emot att färdigställa LandRisk Logistics och välkomnade oreserverat möjligheten att med Sony redan för sex månader sedan omdefiniera och utveckla en ny produkt. Med LandRisk Logistics har vi nu en lösning som medger planering, flexibilitet och lägesuppdatering för logistiker, supply chain managers och lastägare ned till enskild transportsträcka, uppställnings- och parkeringsplats

Lanseringen av LandRisk Logistics innebär att Risk Intelligence numera har två unika produkter att erbjuda inom segmentet LandRisk. Med LandRisk Logistics erbjuder vi speditörer, lastägare och logistikbolag en produkt anpassad för just deras unika behov. Vi har med detta också uppdaterad LandRisk för att än bättre passa kraven från försäkringsbolag och myndigheter vars verksamhet fokuserar på att stävja hoten mot landbaserade transporter.

LandRisk Logistics har redan under test- och utvecklingsperioden uppmärksammats av marknaden vilket inneburit ett ökat intresse för vår Landbusiness. Vi ser därför fram mot att kunna introducera nya kunder till våra lösningar under andra halvåret.  

Slutligen är det med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att utvecklingsteamet levererat detta projekt på utsatt tid, inom ram för budget och parallellt med vår dagliga verksamhet."

The Risk Intelligence System
Risk Intelligence System är en väl beprövad lösning som i samarbete med globala operatörer erbjuder anpassade digitala underrättelse och säkerhetslösningar för verksamheter inom shipping, offshore, energi, tillverkning och logistik.

Den digitala lösningen anpassas för att möta kundens behov. Detta genom att kombinera kundens erfarenheter och kunnande med Risk Intelligences’s spetskompetens inom säkerhets och underrättelsebedömmande.

The Risk Intelligence System ger bolagets kunder en komplett bild av aktuell hotbild, hotbilden i närtid samt hotbilden över tid på land, i hamnar, vid kuster och till sjöss. Analysen från Risk Intelligence System utvärderar hotbilden från uppror, sjöröveri, organiserad brottslighet, olika typer av aktivism, terrorism, militära konflikter och hur dessa i interaktion kan påverka säkerhetsläget.

Risk Intelligence System identifierar uppkomna incidenter och utvärderar betydelsen av dessa kopplat till hotbilden i området och kunden. Denna utvärdering ligger till grund för en 24/7/365 lägesuppdatering med incident- och larmrapporter. Risk Intelligence System ger kunden möjlighet att utvärdera aktuellt och framtida säkerhetsläge i realtid för att därefter kunna minimera dessa.

LandRisk Logistics
LandRisk Logistics, som en del av Risk Intelligence System är speciellt utformat för lastägaren, speditören och logistikbolaget vars gods skall transporteras till destinationer i Europa. LandRisk Logistics hjälper Risk Intelligence’s kunder att minimera hoten mot personal, last och bolagets tillgångar samtidigt som kunderna kan fokusera på sin underliggande verksamhet. Med LandRisk Logistics synliggörs och tolkas varje enskilt hot som kan uppstå mot bolagets och lastens säkerhet vid varje vald rutt samtidigt som alternativa rutter utvärderas och kan föres Sist men inte minst stödjer LandRisk Logistics kunden i att vara kompatibel med internationell standard och best practice så som ISO 28000, TAPA, TSR och liknande.

För mer information om tjänster och System
Se gärna vår video: Knowing Risk

För mer information om Risk Intelligence:
Hans Tino Hansen, CEO
Jens Krøis, CFO

Jim Pascoe, CCO
Telephone: +45 7026 6230
E-mail: 
investor@riskintelligence.eu

Website and social media:
Website:             investor.riskintelligence.eu
Twitter:                twitter.com/riskstaff
LinkedIn:              linkedin.com/company/risk-intelligence
Facebook:            facebook.com/riskstaff

Risk Intelligence A/S was founded in 2001 by Hans Tino Hansen. The company has evolved to become a prominent company in security risk management by delivering threat and risk assessments worldwide. Risk Intelligence operates and assists customers and partners from headquarters located north of Copenhagen, the office in Singapore as well as through representatives in Europe, Asia and North America. The business model is designed with international scalability in mind and the company is globally regarded as an expert in its field. Risk Intelligence’s core product is the ‘Risk Intelligence System (MaRisk + PortRisk + LandRisk)’, a digital solution that allows clients to monitor global security risks and enables them to plan and implement missions in risk areas. Risk Intelligence is listed on the Spotlight Stock market [RISK].