Riyadh bygger kollektivtrafiksystem för 255 miljarder kronor

Riyadh, Saudiarabiens huvudstad, närmar sig färdigställandet av kanske världens mest högteknologiska och miljövänliga kollektivtrafiksystem. Projektet, tillsammans med andra projekt under utveckling i staden, kommer att förbättra livskvaliteten hos befolkningen och göra Riyadh till en av världens 100 bästa städer att leva i. Saudiska regeringen har investerat 255 miljarder kronor i byggandet av kollektivtrafiksystemet, där ett dussin svenska företag har varit involverade.

Under UITP Global Summit på Stockholmsmässan i Stockholm den 9–12 juni 2019 berättar Riyadh Development Authority om den nära förestående lanseringen av buss- och tunnelbanesystemet, endast fem år efter att projektet initierats.

Stockholm den 10 juni 2019 – Riyadh, Saudiarabiens huvudstad, är i slutfasen av att färdigställa världens yngsta kollektivtrafiksystem. Med sex tunnelbanelinjer och 85 stationer längs en sträcka på 176 km blir det världens längsta förarlösa trafiksystem. Dessutom omfattar trafiksystemet 80 busslinjer om totalt 1 900 km och 3 000 stationer. Det kommer att ha färdigställts på fem år, en i en internationell jämförelse rekordkort tid.

Systemet präglas av en rad högteknologiska och miljöanpassade lösningar. Vagnparken är till exempel till 98 procent tillverkad av återvinningsbart material. Busslinjerna tas i bruk mot slutet av innevarande år och öppningen av tunnelbanan är planerad till första halvåret 2020.

Riyadh Development Authority (RDA), ansvarigt för Riyadh Public Transit Network och andra urbana projekt i huvudstaden, medverkar på den globala kollektivtrafikmässan Union Internationale des Transports Publics (UITP) som äger rum i Stockholm den 9–12 juni 2019. Mässan är den största i världen för kollektivtrafik och samlar alla urbana och regionala transportslag. UITP-mässan har en historia som går tillbaka till 1886 och äger rum vartannat år. Den senaste hölls i Montreal 2017.

I likhet med många städer runtom i världen står Riyadh inför stora utmaningar. Antalet invånare i staden på närmare 7 miljoner väntas öka till 8,3 miljoner 2030. I dag görs 89 procent av alla dagliga resor i staden med privat bil, vilket gör behovet av ett fungerande kollektivtrafiknät mycket stort.

"Att skapa ett kollektivtrafiksystem av denna skala och komplexitet på så kort tid är en aldrig tidigare skådad utmaning, men det som verkligen är värdefullt är hur det kommer att förbättra mobiliteten för miljontals av stadens invånare och bidra till att omvandla Riyadh till en av världens mest hållbara och bästa städer att leva i", säger Alwalid Alekrish, vice vd för program och projekt, RDA.

Investeringen i buss- och tunnelbanesystemet på 27 miljarder US-dollar, cirka 255 miljarder kronor, är väl använda pengar då varje spenderad dollar ger 3,4 dollar tillbaka i olika besparingar för det allmänna.

"Städer över hela världen tar initiativ på områden som hållbar utveckling, fler grönområden och minskning av koldioxidutsläpp. Med sitt kollektivtrafiksystem och andra kommande stadsprojekt spelar Riyadh sin roll som global medborgare för att stödja världens insatser och för att minska klimatuppvärmning, samtidigt som man bibehåller och förbättrar levnadsstandarden för sina medborgare", säger Alwalid Alekrish.

Andra av den saudiska regeringen nyligen meddelade livskvalitetshöjande projekt i Riyadh till en kostnad av 23 miljarder US-dollar, cirka 217 miljarder kronor, inkluderar: King Salman Park – världens största stadspark på 13,4 kvadratkilometer (fyra gånger större än Central Park i New York); Sports Boulevard – 135 km cykelväg för professionella i de två dalgångar som gränsar till staden; Riyadh Art – ett kulturellt berikande projekt med 1 000 konstverk, skulpturer och interaktiv konst utplacerade över hela staden. Och till sist, Green Riyadh – en plantering av 7,5 miljoner träd som minskar temperaturen i staden med upp till 2 grader och koldioxidutsläppen med 3–6 procent.

MEDIAKONTAKTER 

För bokning av intervjuer:

Mobil: 076-109 05 57

För övriga frågor:

Hasan Almousa

Head of Operations & Maintenance, Riyadh Metro Project

Riyadh Development Authority

Mobil: +966-504-196663

E-post: hasanada@ada.gov.sa

Om Riyadh Development Authority (RDA)

Riyadh Development Authority (RDA) grundades 1974 som en myndighet som övervakar utvecklingen av staden Riyadh, huvudstaden i Konungariket Saudiarabien. RDA ansvarar för den strategiska utvecklingen av huvudstaden inom infrastruktur, miljö, kultur, utbildning, hälsa, transport och landskapsarkitektur. Förutom att fastställa riktlinjer och regler samordnar RDA all stadsplanering och utveckling av Riyadh med ministerier och andra statliga enheter, kommuner och företag. Genom åren har RDA varit ansvarigt för genomförandet av betydande projekt i staden. Det senaste är Riyadhs kollektivtrafiksystem som omfattar sex tunnelbanelinjer och 85 stationer längs en sträcka på 176 km, liksom 80 busslinjer om totalt 1 900 km och 3 000 hållplatser.

Webbplats: www.riyadhmetro.sa

Om oss

Om Riyadh Development Authority (RDA) Riyadh Development Authority (RDA) grundades 1974 som en myndighet som övervakar utvecklingen av staden Riyadh, huvudstaden i Konungariket Saudiarabien. RDA ansvarar för den strategiska utvecklingen av huvudstaden inom infrastruktur, miljö, kultur, utbildning, hälsa, transport och landskapsarkitektur. Förutom att fastställa riktlinjer och regler samordnar RDA all stadsplanering och utveckling av Riyadh med ministerier och andra statliga enheter, kommuner och företag. Webbplats: www.riyadhmetro.sa

Prenumerera

Dokument & länkar