Ändrat antal aktier och röster i Rizzo Group

Report this content

STOCKHOLM (29 oktober 2021) – Rizzo Group AB (publ) ("Rizzo Group" eller "Bolaget") meddelar att antalet aktier och röster har ökat med 12 224 363 till följd av extra bolagsstämmans beslut av den 7 oktober 2021 om en riktad nyemission av Bolagets aktier av serie B.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 126 513 574 aktier i Bolaget, av vilka 30 är av serie A, 126 445 736 är av serie B och 67 808 är av serie C. Antalet röster uppgår till 126 513 844. Aktiekapitalet uppgår till 7 590 814,488 SEK.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, e-mail: Anders.Arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 8.00 CEST

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar