Borgenärssammanträde för Rizzo Group AB (publ) kommer att äga rum den 24 januari 2022

STOCKHOLM (29 december 2021) – Stockholms tingsrätt har idag beslutat om förhandling om offentligt ackord (ackordsförhandling) för Rizzo Group AB (publ). Borgenärssammanträde under ackordsförfarandet kommer att hållas den 24 januari 2022 klockan 16:00 i Stockholms tingsrätts lokaler, Scheelegatan 7, Stockholm.


För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2021 kl. 17.30 CET.


Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar