• news.cision.com/
  • Rizzo Group AB/
  • Rizzo Group AB ingår låneavtal om ca 12,2 miljoner kronor med Archelio Capital AG, ett bolag ägt av Nicole Nordin och Peter "Foppa" Forsberg

Rizzo Group AB ingår låneavtal om ca 12,2 miljoner kronor med Archelio Capital AG, ett bolag ägt av Nicole Nordin och Peter "Foppa" Forsberg

Report this content

STOCKHOLM (22 juni 2021) – Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett avtal med Archelio Capital AG ("Archelio Capital") om upptagande av lån om cirka 12,2 miljoner kronor ("Lånet"), enligt vilket Rizzo Group äger ensidigt rätt att som återbetalning påkalla kvittning av Lånet i utbyte mot aktier av serie B i Bolaget.

Rizzo Group har idag ingått ett avtal om upptagande av lån enligt ett låneavtal enligt vilket Archelio Capital tillställer Bolaget ett lån om cirka 12,2 miljoner kronor. Lånet förfaller till betalning den 30 september 2021 och löper med en årlig ränta om 3 procent. Bolaget ska använda Lånet för att finansiera den löpande verksamheten.  

Bolaget har enligt låneavtalet rätt att ensidigt under lånets löptid påkalla kvittning av Lånet genom att Archelio Capital tecknar sig för nyemitterade aktier av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie motsvarande lånebeloppet eller lägst fem miljoner kronor och multiplar av en miljon kronor därutöver.

Archelio Capital är grundat i Schweiz av Nicole Nordin och Peter "Foppa" Forsberg, med inriktning på investeringar inom mode och luxuösa märken samt high-end designers som en del av verksamheten.

Efter utbrottet av COVID-19-pandemin och de begränsningar som Bolaget och dess dotterbolag har utsatts för upplever koncernen ekonomiska problem och Bolaget och vissa andra medlemmar i koncernen antas vara insolventa. Bolaget ansökte om företagsrekonstruktion den 23 mars 2021, vilket beviljades av Stockholms tingsrätt samma dag. Även ett av Bolagets helägda dotterbolag, Rizzo International AB, ansökte om företagsrekonstruktion den 23 april 2021. Lånet är ett steg i rätt riktning mot att stärka Bolagets balansräkning för att tillgodose sina kortsiktiga likviditetsbehov och förbättra koncernens långsiktiga finansiella ställning i syfte att fortsätta bedriva verksamheten.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 12:30 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.venueretail.com och www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar