Rizzo Group informerar om genomförd nyemission riktad till Archelio Capital AG

Report this content

STOCKHOLM (13 oktober 2021) – Rizzo Group AB (publ) informerar härmed om att den riktade nyemission till Archelio Capital AG som extra bolagsstämman den 7 oktober 2021 beslutat om nu har genomförts. Samtliga 12 224 363 aktier av serie B tecknades av Archelio Capital AG till en teckningskurs om 1 krona per aktie, varigenom aktiekapitalet ökade med 733 461,785 kronor. Betalning skedde genom kvittning av fordran uppgåendes till 12 224 363 kronor. Därmed är lånet från Archelio Capital AG som lämnades den 22 juni 2021 återbetalt till fullo.

Genom nyemissionen av aktier av serie B har antalet utestående aktier ökat med 12 224 363 aktier, från 114 289 211 aktier till 126 513 574 aktier. Aktiekapitalet har ökat med 733 461,785 kronor från 6 857 352,703 kronor till 7 590 814,488 kronor.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: Anders.Arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl. 11:15 CEST.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se
 

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar