Rizzo inför inköpsstopp och begär waiver - ser förutsättningar för lönsamhet när pandemin klingar av

Report this content

STOCKHOLM (8 mars 2021) – Till följd av de hårda restriktionerna innefattande reserestriktioner och minimikvadratmeteryta om 10 kvm/person i butiker, vilket begränsar antalet besökare, och med ständiga uppmaningar att inte besöka butiker – tvingas vi bromsa kraftigt för att ta oss igenom våren. Det innebär att vi inför inköpsstopp för varor och tjänster för att prioritera betalningar för beställda och levererade varor och tjänster.

Restriktionerna med anledning av Covid-19, innefattande restriktioner avseende internationella och lokala resor, minimikvadratmeteryta om 10 kvm/person i butiker och återkommande uppmaningar till personer att begränsa sina besök i butiker till det som är nödvändiga, har påverkat detaljhandeln hårt och speciellt mode- och skobranschen. Restriktionerna har kraftigt minskat antalet besökare till köpcentrum och fysiska butiker. Rizzos butiker drabbas extra hårt då vi är störst på resväskor och reseprodukter i Norden. Restriktionerna har medfört en kraftigt minskad kundtillströmning till bolagets butiker i Sverige och Norge samt har inneburit ett klart högre kampanjtryck och prisaktiviteter som påverkat vinstmarginalen och resultatet negativt. Bolaget bryter mot dess finansiella åtaganden i bankavtalet och bolaget är i dialog med banken om en sk. waiver från desamma.

Bolaget har under 2021 vidare beviljats och erhållit ytterligare uppskov avseende moms och arbetsgivaravgifter i Sverige på 30,0 MSEK. Bolaget kommer att ansöka om förlängning av återbetalningsfristen för tidigare erhållna uppskov under 2020 som förfaller under perioden februari till juni, om 26,2 MSEK. Detta kommer ske snart möjlighet ges. Ytterligare stödåtgärder som har diskuterats, såsom korttidspermitterings-, omställnings och hyresstöd, drar ut på tiden och har försenats. Bolaget tvingas därmed att vidta kraftiga åtgärder. Vi inför därför ett inköpsstopp avseende varor och tjänster och prioriterar betalningar avseende skatter, avgifter och löner samt betalningar för redan beställda varor och tjänster respektive ingångna avtal för att klara av att ta oss igenom våren. Bedömningen är att stoppet kommer gälla till dess att ovan refererade stödåtgärder har fastställts och betalats ut.

Under hela 2020 och under inledningen av 2021 har vi kraftigt minskat kostnadsmassan, vilket framgår av vår rapportering för kvartal 1 2020/2021, den 27 januari 2021. Bolaget förväntar sig att det finns ett uppdämt behov av att få shoppa i riktiga butiker och att få packa sin resväska för att resa igen. Den minskade kostnadsmassan borgar för att Rizzo Group har goda förutsättningar att bli lönsamt i takt med att kundtillströmningen till bolagets butiker ökar och kampanjtrycket och prisaktiviteterna som bolaget upplevt som en följd av pandemin minskar, i takt med att pandemin klingar av.

Under hösten och vintern har vi byggt om och utvecklat ett nytt koncept i 70 av våra 100 butiker i Sverige och Norge. Vi hoppas att samtliga ska vara ombyggda i början av maj. 

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021 kl. 18:00 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com och www.rizzogroup.se

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se eller www.venueretail.com

Taggar: