Stockholms tingsrätt har idag beslutat om förlängning av rekonstruktionsperioden för Venue Retail Group AB (publ)

STOCKHOLM (25 augusti 2020) – Stockholms tingsrätt har idag bifallit Venue Retail Group AB:s (publ) ansökan om förlängning av rekonstruktionen med ytterligare tre månader.

Stockholms tingsrätts beslut innebär att rekonstruktionen får fortsätta till och med den 20 november 2020. Företagsrekonstruktionen får inte pågå under längre tid än sammanlagt ett år (dvs till den 20 november 2020), om inte ackordsförhandling har beslutats. Som tidigare meddelades har Bolaget i dag lämnat in ansökan om ackordsförhandling till tingsrätten.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@venueretail.com
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 14.15 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Prenumerera

Dokument & länkar