Venue Retail Group AB (publ) ger in ansökan om ackordsförhandling till Stockholms tingsrätt och offentliggör balansräkning per den 31 juli 2020

STOCKHOLM (25 augusti 2020) – Venue Retail Group AB (publ) ("Bolaget") kommer i samband med att detta pressmeddelande offentliggörs lämna in begäran om ackordsförhandling till Stockholms tingsrätt.

Som tidigare meddelats har Bolaget skickat ut ackordsförslag inklusive bland annat bouppteckning till Bolagets borgenärer. För att tingsrätten ska kunna ta upp och pröva Bolagets begäran om ackordsförhandling krävs att mer än två femtedelar av i bouppteckningen upptagna borgenärer, vilkas fordringar kan komma att omfattas av ackordet och som tillsammans innehar mer än två femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp, har förklarat sig anse ackordet antagbart. Bolaget konstaterar nu att detta krav har uppfyllts och lämnar därför idag in begäran om ackordsförhandling.

I ansökan om ackordsförhandling hemställer Bolaget om att Stockholms tingsrätt utsätter tid för borgenärssammanträde snarast möjligt efter beviljat beslut om ackordsförhandling. I enlighet med gällande lagstiftning kommer Bolagets balansräkning per den 31 juli 2020 att biläggas ansökan om ackordsförhandling. Balansräkningen som ges in till tingsrätten finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.venueretail.com.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@venueretail.com
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 09.45 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Prenumerera

Dokument & länkar