Venue Retail Group har fortsatt diskussioner med banken om ett förlängt kreditavtal.

Report this content

Bolaget har fortsatt diskussioner med banken om ett förlängt kreditavtal efter att krediterna förfaller den 31 oktober 2019. Någon ny överenskommelse om kreditavtal har ännu inte nåtts, men diskussionerna med banken fortsätter i god anda. Banken har meddelat att de tillsvidare inte kommer att säga upp krediterna, men har samtidigt informerat bolaget om att de förbehåller sig den rätten.

Per den 2019-10-31 uppgår Bolagets förvärvslån till 19 Mkr, och den beviljade limiten på checkräkningskrediten uppgår till 130 Mkr, eftersom bolaget för tillfället utnyttjar möjligheten till utökad checkkredit om 30 MSEK som är en del av det nuvarande bankavtalet.

Stockholm 31 oktober

Jonas Ottosson
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 15.00 CET.

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Prenumerera

Dokument & länkar