Delårsrapport för RKS AB (publ) januari - september 2003

Delårsrapport för RKS AB (publ) januari - september 2003 Delårsperioden (jan-sep) i sammandrag: * Omsättningen: 155,2 (202,1) Mkr * Resultat före goodwillavskrivningar: -6,4 (-25,1) Mkr, varav kostnader av engångskaraktär 8,4 Mkr * Resultat efter skatt: -11,1 (-45,6) Mkr * Resultat per aktie: -1,17 (-8,35) kr, motsvarande -0,69 (-2,83) efter genomförd nyemission Tredje kvartalet (juli-sep) i sammandrag: * Omsättningen: 42,8 (53,2) Mkr * Resultat före goodwillavskrivningar: -4,4 (-10,4) Mkr, varav kostnader av engångskaraktär 3,9 Mkr * Resultat efter skatt: -5,8 (-27,1) Mkr * Resultat per aktie: -0,62 (-4,96) kr, motsvarande -0,36 (-1,68) efter genomförd nyemission * Ramavtal värt ca 50 Mkr har tecknats med en av RKS största kunder För ytterligare information, kontakta: RKS Jan Anderson, VD RKS AB Tel: 0733-51 43 01 jan.anderson@rks.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00720/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar