Kommuniké från extra bolagsstämma i RKS AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i RKS AB (publ) Vid extra bolagsstämma i RKS AB (publ) den 4 augusti 2004 omvaldes Jan Anderson samt nyvaldes Sune Nilsson, Göran Larsson och Lars Sundqvist till ordinarie styrelseledamöter. Inga styrelsesuppleanter utsågs. Till revisor nyvaldes revisionsfirman Deloitte & Touche med Jan Nilsson som huvudansvarig revisor. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Sune Nilsson till styrelsens ordförande. Stockholm 2004-08-04 Styrelsen i RKS AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Sune Nilsson, styrelseordförande RKS AB, tel: 0703-79 15 28, sune.nilsson@sigma.se Jan Anderson, VD RKS AB, tel: 0733-51 43 01, jan.anderson@rks.se RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/04/20040804BIT20240/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/04/20040804BIT20240/wkr0003.doc

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar