RKS blir fullserviceleverantör av IT-tjänster till AstraZeneca

Report this content

RKS blir fullserviceleverantör av IT-tjänster till AstraZeneca AstraZeneca har valt IT-konsultföretaget RKS som en av ett fåtal fullserviceleverantörer av IT-konsulttjänster. Efter ett nära tio år långt samarbete formaliserar nu parterna förhållandet i och med att ett ramavtal gällande två år undertecknats. Det är första gången som AstraZeneca tecknar ramavtal för hela den svenska verksamheten när det gäller IT-konsulttjänster. Avsikten är att minska antalet leverantörer, samtidigt som de leverantörer som klarar kraven kan räkna med större engagemang. RKS, som i dagsläget är det enda IT-konsultföretaget som levererar till samtliga tre enheter inom AstraZeneca Sverige, är en av de leverantörer som fått förtroende att teckna avtal angående leveranser av IT-tjänster till läkemedelsföretaget. AstraZeneca Sverige kommer i år att köpa IT- konsulttjänster för cirka 350 miljoner kronor. Ett åtagande som fullserviceleverantör innefattar IT-tjänster inom verksamhetsutveckling och projektledning, systemutveckling och integration, men även drift och underhåll, utbildning och support. - Att vi får det här förtroendet visar att vi har gjort ett bra jobb under alla de år vi arbetat med AstraZeneca, säger Christer Assmundsson, Key Account Manager på RKS. AstraZeneca AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Med stöd av en stark forskningsverksamhet och ett brett kunnande inom tillverkning och marknadsföring erbjuder koncernen innovativa produkter inom viktiga hälsovårdsområden. AstraZeneca har försäljning i över 100 länder, produktion i 20 och större forskningsenheter i fem. Företaget sysselsätter 54 000 medarbetare runt hela världen. AstraZenecas forskningsportfölj är en av de starkaste inom läkemedelsindustrin och företaget satsar dagligen 10 miljoner USD (104 miljoner SEK) på FoU-aktiviteter för att ytterligare stärka förmågan att generera ett flöde av nya produkter. Försäljningen år 2001 uppgick till 16,5 miljarder USD (173,7 miljarder SEK) med ett rörelseresultat på 4,2 miljarder USD (43,8 miljarder SEK). RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 15 kontor i Sverige och ett i Danmark, cirka 350 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: Christer Assmundsson, Key Tel: 031-758 85 03 christer.assmundsson@rks.se Account Manager RKS Hans Ivansson, Tel: 08-50 69 00 00 hans.ivansson@rks.se Informationschef RKS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020806BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020806BIT00650/wkr0002.pdf

Dokument & länkar