RKS tecknar ramavtal om leverans av IT-konsulttjänster

RKS tecknar ramavtal om leverans av IT-konsulttjänster IT-konsultföretaget RKS har fått förnyat och utökat förtroende genom ett nytt ramavtal med en av sina största kunder. Kunden har genomfört en ny ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster i syfte att kraftigt koncentrera sina inköp till ett fåtal leverantörer. RKS är i dagsläget den största fristående tjänsteleverantören av IT- konsulter inom kundkoncernen. Ramavtalet gäller koncernens samtliga delar och målsättningen är att avtalet är värt ca 50 Mkr på årsbasis för RKS. - Det känns roligt med förnyat och utökat förtroende. Vi har samarbetat i nästan 15 år, men det nya avtalet innebär ändå ett lyft framförallt för våra kontor i Helsingborg och Växjö. Tillsamman med kontoret i Malmö befäster därmed region syd sin starka ställning inom RKS, säger stf Regionchef RKS Syd, Bengt-Åke Bengtsson. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Jan Funkquist, Tel: 0733-51 48 61 jan.funkquist@rks.se regionchef RKS Syd Karin Perntoft, Tel: 0733-51 48 05 karin.perntoft@rks.se Informationschef RKS AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar