Succén för dieselfordon fortsatte i Västeuropa under 2002 - med insprutningssystem från Bosch

Succén för dieselfordon fortsatte i Västeuropa under 2002 - med insprutningssystem från Bosch Som en marknadsundersökning från Bosch visar fortsätter succén för dieseln i Västeuropa. Under 2002 hade i genomsnitt 40,3 procent av alla nyregistrerade personbilar utrustats med dieselmotor. Enligt statistik från Bosch ligger Tyskland med en andel av 38,0 procent strax under det europeiska genomsnittet. Trots ett totalt sett lägre antal nyregistrerade bilar kunde dieselandelen jämfört med året innan öka med 3,4 procent. Även i Frankrike noterades under 2002 enligt Boschs siffror en väsentlig ökning från 2001 med 7.0 procent till 63,2 procent. Ännu större är ökningen i Storbritannien. Tack vare ändrad beskattning av tjänstebilar, som särskilt gynnar dieselfordon med deras ringa CO2- utsläpp, steg andelen nyregistrerade dieslar kraftigt från 15,2 procent i januari 2001 till 24,7 procent i december 2002. För den österrikiska marknaden tycks dieseln vara så gott som perfekt. Redan 2001 var andelen nyregistrerade dieselfordon enligt statistiken hela 65,7 procent. År 2002 ökade dieseln sin dominans och ligger i årsgenomsnitt på 69,6 procent. I Västeuropa räknar Bosch med en 50-procentig dieselandel för nyregistrerade personbilar inom tre till fyra år. Redan under 2003 kommer andelen att överstiga 42 procent enligt preliminära beräkningar. I Sverige ökade dieselandelen från 5,0 % år 2001 till 7,0 år 2002. Under perioden januari - mars 2003 var dieselandelen ca 9 % jämfört med samma period föregående år 7,0 %. Dieselbilar släpper ut avsevärt mindre koldioxid än bensindrivna bilar och en ökad andel skulle vara ett effektivt sätt att minska utsläppen. Bosch har med sina direktinsprutningssystem spelat en viktig roll i den aktuella dieselboomen. Från det att den första TDI-motorn med en elektroniskt reglerad axialkolvfördelarpump från Bosch år 1989 gick i serie i Audi 100 har till slutet av 90-talet ytterligare tre innovativa högtrycksinsprutningssystem introducerats: 1996 radialkolvfördelarpumpen VP44, 1997 ackumulatortryckinsprutningen Common Rail och 1998 Unit Injector. Enbart under 2002 tillverkade Bosch i det närmaste 9,5 miljoner insprutningssystem - därav knappa fyra miljoner Common Rail- system. För ytterligare upplysningar, kontakta: · Katrin Ohlander, presschef, tfn: 08-750 1644, mobil: 070-420 1644, fax: 08-750 1760, e-post: katrin.ohlander@bosch.com · Bosch på Internet: www.bosch.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030411BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030411BIT01080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar