KVARTALSRAPPORT - Q1 2017

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT

  • Totala intäkter uppgick till 89 880 TSEK (76 156)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 466 TSEK (134)
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -146 TSEK (-457)
  • Periodens resultat uppgick till -264 TSEK (-515)
  • Resultat per aktie 0,00 (0,00)

 
Vd har ordet
 
NULÄGESRAPPORT
 

Angel Bliss
Q1 har varit en intensiv period och vi har bland annat medverkat på mässan Ambiente i Frankfurt. Vi har under perioden skrivit distributörsavtal för länderna Tyskland, Slovakien och Schweiz samt agentavtal för Portugal. I vår kommer vi att medverka på inköpsdagar för tyska inköpsgruppen Vedes AG, Toys R Us i Tyskland samt Kaufhof AG som har 100 varuhus i Tyskland. Vi gläder oss åt att vi har fått positiv respons från tyska stor-kedjor i en spännande utlandsmarknad.

Friman
Friman, kollektionen som står för bra priser och samtidigt trendigt till både dam och herr i alla åldrar. Kollektionen är under ständig utveckling och nya kollektioner kommer löpande under året.

Rock By Sweden
Under första kvartalet presenterade Rock by Sweden ett stort antal nya modeller för våren 2017 som tagits emot väl. Varumärket är under en utveckling där vi arbetar med att vidareutveckla och bredda den befintliga kollektionen där vårens nyheter är det första steget i denna spännande och kreativa process.

VJ Since 1890
Klassiska och stilrena smycken i guld och silver. Kollektionen tas emot väl bland våra återförsäljare och den nya vigsel-kollektionen By Magdalena Graaf har trots hård konkurrens mottagits med positiva tongångar. Vi ser därmed fram mot högsäsongen för just vigsel och förlovning som väntar runt hörnet.

Ädelmetallhandeln
Målet är att för våra smyckeåterförsäljare via gulddeal.se bli det självklara valet. Antalet anslutna butiker/ombud ökar sakta men säkert och målet är att under 2017 ha 50 st anslutna ombud.

Övrigt ädelmetall
Enligt PM i mars utreder Ekobrottsmyndigheten (EBM) tre av vårt bolags leverantörer av ädelmetall. I samband med denna utredningen har undertecknad och två medarbetare i Robert Friman & Co AB delgivits misstanke om brott avseende lämnandet av oriktiga skattedeklarationer under räkenskapsåren 2015 och 2016. Väldigt lite information om utredningen har kommit till bolagsledningens kännedom. Såvitt kunnat utrönas har utredningen fokus på bolagets leverantörer och leverantörer i tidigare led och inte på Robert Friman & Co AB. Bolaget samarbetar med såväl EBM som Skatteverket för att bringa klarhet i påståendena. Samtliga misstänkta i vårt bolag nekar givetvis till brott och styrelsen har fortsatt förtroende för oss.

FINANSIELLT
Totala intäkter för Q1 är på 90 MSEK (76 MSEK) med ett resultat före avskrivningar på totalt 466 TSEK (134 TSEK). Det är handeln med ädelmetall som står för den stora omsättningsökningen.

EN FRAMÅTBLICK
I mars flyttade vi enligt plan huvuddelen av vårt smycke-lager till logistik-bolaget Milvus AB i Ängelholm. Nyligen tog vi även beslutet att flytta ordermottagning och ekonomi till vårt bolags lokaler i Stockholm. I och med flytten kommer även bolagets säte att vara där. Flytten som vi kommer att genomföra under 2017, beräknar vi att på sikt kommer bli en besparing på ca 1,2 MSEK per år.

Kortsiktigt kommer omsättningen i ädelmetallhandeln att minska på grund av den utredning som pågår på tre av våra ädelmetallsleverantörer. Trots ovan bedömer vi att vi kommer att klara våra interna uppsatta mål under 2017 och att vi långsiktigt kommer att ta oss tillbaka till samma omsättningsnivåer som vi hade kvartal 1.

SUMMERING
Trots en turbulent vår ser vi med entusiasm och framförsikt på den fortsatta utvecklingen inom bolaget och våra respektive varumärken.

Björn Friman - Verkställande direktör
8 maj 2017

 
För ytterligare information:

Björn Friman, VD
ir@robertfriman.se

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08.50.

Taggar:

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande