Robert Friman International AB (publ): Bolagets tidigare vd dömd för grovt skattebrott

Den tidigare vd:n i Robert Friman International AB(publ) (”Bolaget”) och dess dotterbolag Robert Friman & Co AB har enligt en dom som meddelades i Svea hovrätt dömts till grovt skattebrott.

Tingsrätten dömde den 13 juli 2017 den tidigare vd:n för vårdslös skatteuppgift gällande dotterbolaget Robert Friman & Co AB och dess metallverksamhet för perioden mars till december 2016. Den tidigare vd:n överklagade domen till Svea hovrätt.

Hovrätten meddelade idag att den tidigare vd:n döms för grovt skattebrott och påföljden till fängelse 1,5 år.

Bolagets tidigare vd kommer att överklaga domen till Högsta domstolen.

Styrelsen - Robert Friman International AB

ir@robertfriman.se

Bolagets CertifiedAdviser (”CA”) är Partner Fondkommission AB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordring (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl 11.20.

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Dokument & länkar