Robert Friman International AB (publ): Hovrättens dom meddelas den 20 oktober 2017

Tingsrätten dömde den 13 juli 2017 den före detta vd:n för Robert Friman & Co AB ("Dotterbolaget") för vårdslös skatteuppgift för perioden mars till december 2016.
I samma dom ogillades åtalet mot den tidigare verkställande direktören angående skattebrott och medhjälp till skattebrott för perioden januari 2015- december 2016.
Den andra anställde i Dotterbolaget som också stod åtalad friades på alla åtalspunkter. Den 4 augusti meddelades att den tidigare vd:n överklagat domen till Svea Hovrätt. 

Rättegången i Svea Hovrätt inleddes den 7 september 2017 och avslutades igår. Hovrätten har kungjort att dom i målet meddelas den 20 oktober 2017.
Styrelsen för Robert Friman International AB (publ) avser då att gå ut med information om utgången. 

Styrelsen – Robert Friman International AB 

ir@robertfriman.se 
www.robertfriman.se

Om oss

Robert Friman International AB:s affärsidé är att genom långsiktiga relationer, och egendesignade smycken erbjuda smyckesindustrin ett fullserviceerbjudande

Dokument & länkar