Giraff i nyckelroll i EU-projektet VictoryaHome

Giraff är en mobil telepresencelösning som får en nyckelroll i EU-projektet VictoryaHome. Projektet ska resultera i ett nätverk av vårdorganisationer, familj och vänner som ger äldre personer bättre förutsättningar för ett självständigt liv i hemmet. Vårdorganisationer i Sverige, Norge, Portugal och Nederländerna kommer att använda sig av närmare 50 Giraffer i hem hos äldre. Ett viktigt mål för projektet är att utveckla ny teknik och lansera en kommersiell service, som gör Giraff än mer värdefull för användarna. 

”Vi stöttar utvecklingen av nya lösningar för vård- och omsorgssektorn, som kan bidra till ökad delaktighet och livskvalitet, framförallt för äldre vårdtagare som bor hemma” berättar Carina Forsman Björkman, chef för FoU Sörmland, som deltar i projektet. ”Jag ser mycket positivt på att vårdpersonal, anhöriga och vårdtagare är direkt delaktiga i utvecklingen av de nya lösningarna. Projektet har även fokus på den service som tillhandahålls av de tekniska lösningarna, och inte enbart på den nya tekniken. Det tror jag är avgörande för en framgångsrik implementering av den här typen av koncept i vård- och omsorgssektorn, i såväl kommuner som landsting”.

Ett antal kommunikations- och informationsverktyg ska utvecklas i projektet. Lösningar som gör det möjligt för vårdorganisationer att få kännedom och larm om något inte står rätt till med den äldre eller hans/hennes hemmiljö. Vårdtagaren ska även få bättre tillgång till direktkontakt med sin vårdgivare.

“VictoryaHome gör det möjligt för människor att leva livet så som de själva vill och ökar omtanken mellan människor”, menar Ilse Bierhoff, projektledare för FoU på Stichting Smart Homes i Eersel, Nederländerna, som är övergripande projektkoordinator för VictoryaHome. “Projektet ska ge de äldre ett lugn, minskad ensamhet, en känsla av tillhörighet, möjlighet att dela erfarenheter och känslor samt personlig omvårdnad och ska även höja vårdyrkets status”.

”Jag är väldigt entusiastisk kring projektets fokus på kommersiella resultat, redan från uppstartsfasen”, konstaterar Stephen Von Rump, VD på Giraff Technologies i Västerås, som står bakom produkten Giraff och deltar i projektet. ”Samtliga deltagande aktörer står bakom att lansera en kommersiell service, baserad på nya möjligheter, som kommer att lyfta Giraff till en helt annan nivå. Att integrera vårdorganisationer direkt i utvecklingsprocessen på detta sätt är väldigt unikt för den här typen av projekt”.

Regional medverkan bygger internationell framgång
Svenska aktörer i projektet är Giraff Technologies samt FoU-rådet Sörmland, vilket sammanfaller väl med Robotdalens mål att etablera Mälardalsregionen som en nationell bas, som möjliggör internationell framgång för nya robotinnovationer. Giraff Technologies var Robotdalens första internationella företagsetablering när de, för några år sedan, flyttade sin verksamhet från Silicon Valley i USA till Sverige. Företaget har idag åtta anställda och har, innan EU-projektet drar igång, sålt sextio Giraffer i åtta länder.

Fakta om EU-projektet VictoryaHome:

 • Projektet heter “AAL JP - ICT-based Solutions for Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home”.
 • Det pågår i tre år från april 2013 till mars 2016.
 • Projektet har en total budget på 2,1 MEUR. 
 • Projektkoordinator är Smart Homes i Nederländerna. 
 • De svenska parternas medverkan koordineras av VINNOVA. 
 • Deltagande aktörer är:
  •         Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norge
  •         GroenekruisDomicura, Nederländerna
  •         SOS International, Norge
  •         Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norge
  •         Bluecaring, Portugal
  •         Giraff Technologies, Sverige
  •         Tromsø Telemedicine Consult, Norge
  •         FoU Sörmland, Sverige

Adam Hagman, Affärsutvecklare hälsorobotik, Robotdalen, telefon 070-30 55 441, e-post adam.hagman@robotdalen.se

Stephen von Rump, VD Giraff Technologies, telefon 0730-47 01 29, e-post stephen.vonrump@giraff.org

Carina Forsman Björkman, Chef FoU Sörmland, telefon 016-54 14 031, e-post carina.forsman@fou.sormland.se

Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation med målsättningen att få fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013. Satsningen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, länsstyrelser och landsting i Västmanlands, Södermanlands och Örebro län, regionförbunden i Södermanlands och Örebro län, kommunerna Eskilstuna, Karlskoga, Laxå, Västerås och Örebro, Mälardalens högskola, Örebro universitet samt deltagande företag. För mer information besök www.robotdalen.se

Taggar:

Dokument & länkar