Komplementärmedicin - vad fungerar och vad fungerar inte?

Report this content


Allt fler människor använder sig av alternativa eller komplementära behandlingsformer, både i stället för och jämsides med den ”vanliga” sjukvården. Från yoga och akupunktur till naturläkemedel och ljusterapi. Men vad fungerar, egentligen? Och vad fungerar inte? Det är ämnet för en ny bok av Alejandro Carballo, erfaren läkare och expert på komplementära behandlingsformer, som till exempel yoga, akupunktur och homeopati.

Allt fler människor använder sig av alternativa eller komplementära behandlingsformer, både i stället för och jämsides med den ”vanliga” sjukvården. Från yoga och akupunktur till naturläkemedel och ljusterapi. Men vad fungerar, egentligen? Och vad fungerar inte? Det är ämnet för en ny bok av Alejandro Carballo, erfaren läkare och expert på komplementära behandlingsformer, som till exempel yoga, akupunktur och homeopati.

Utifrån ett digert forskningsunderlag ger boken konkret information om de 26 vanligaste komplementärmedicinska behandlingsformerna. Hur fungerar de, vad vet vi om deras verkan och risker, och vad säger forskningen?

– Boken är tänkt som en vägledning för både allmänheten och sjukvården, vilket behövs eftersom det råder brist på saklig information och kunskap om de komplementära metoderna. Det finns annars en risk att den som väljer sådana alternativ kanske inte får rätt diagnos, i rätt tid, säger Alejandro Carballo.

För att säkerställa att patienten alltid ges bästa möjliga vård argumenterar Alejandro Carballo för att de komplementära behandlingsmetoder där det finns en dokumenterad patientvinst bör integreras i det officiella sjukvårdssystemet.

I boken diskuteras även frågor som placeboeffekten, kroppens självläkande effekt och framtidens sjukvård.

Alejandro Carballo har 30 års erfarenhet som läkare och specialist inom klinisk farmakologi, allmänmedicin och företagshälsovård. Parallellt har han studerat och verkat som expert inom komplementärmedicin. Han har varit konsult för Läkemedelsverket kring registrering av växtbaserade läkemedel och representerat Sverige i den europeiska läkarföreningen för homeopatisk medicin. För närvarande driver han egen vårdcentral och företagshälsovård.


Boken utkommer den 12 mars 2018


Presskontakt:

Vilhelm Hanzén, Gul PR

vilhelm@gulpr.se eller 0736-907409

Media

Media

Dokument & länkar