Ny bok om att våga se risker i projekt - och om att vända dem till möjligheter

Vi jobbar gärna i projekt och det kan handla om allt från vare att utveckla en ny produkt till att bygga ett nytt sjukhus. Men hur väl man lyckas beror ofta på hur man hanterar de risker som alltid uppkommer. Henrik Szentes, expert på riskhantering, visar i en ny bok - ”Tio klassiska risker i projekt” - vilka risker vi bör vara uppmärksamma på och hur de bäst kan hanteras.  

— Under årens lopp har jag med jämna mellanrum mötts av repliker såsom ”Så du jobbar med riskhantering? Du måste vara en riktig pessimist!”. Men när jag fått chans att förklara hur jag ser på risk – och inte minst att riskhanteringsarbete är ett effektivt sätt att både nå sina mål och vända risker till möjligheter – så backar de flesta från sin position, säger Henrik Szentes.  

Gemensamt för många av de vanligaste riskerna är att de bottnar i mänskligt beteende och bristande kommunikation, vilket boken ger många exempel på. Innehållet bygger på Henrik Szentes gedigna erfarenhet som ledare och konsult men också på hans forskning om projektorganisationer. Den är skriven för projektledare, chefer och alla andra som på något sätt kommer i kontakt med projekt som arbetsform.   

Henrik Szentes är företagare och forskare inriktad på projektorganisationer. Efter civilingenjörsexamen 1993 har han arbetat i olika ledarroller i flera branscher, och driver sedan 2010 eget konsultbolag med inriktning mot riskhantering och beslutsfattande i främst stora och komplexa projekt. Henrik är även en uppskattad lärare, föreläsare och moderator. 2016 doktorerade Henrik i ledarskapsrelaterade paradoxer i projekt och projektbaserade organisationer.  

Tre tips för att identifiera och hantera risker i projekt:  

  •   Stimulera öppen och prestigelös kommunikation  
  •   Korsbefrukta infallsvinklar – engagera olika typer av kompetens och erfarenhet  
  •   Avsätt tid till att lyfta blicken mot nästa steg i projektet, även när pågående aktiviteter känns pressande  

Tre tips för att vända risker till möjligheter:  

  •   Jobba med attityder: betrakta insikter om potentiella problem som något positivt, som kunskap med vilken man kan utveckla bättre alternativ  
  •   Våga stanna något längre i osäkerhet – första lösningen är inte alltid den bästa  
  •   Arbeta i en tvåstegsraket för att finna okonventionella lösningar: 1. Vad skulle vi kunna göra? 2. Vad gör vi?

Om oss

Roos & Tegnér är ett av Sveriges ledande fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan bidra till att människor utvecklas. Roos & Tegnérs utgivningsområden är främst personlig utveckling, trädgård, affärslitteratur, resor, inredning och humor. Vår verksamhet präglas av både djup och bredd, och vi kombinerar det mindre förlagets själ och personliga engagemang med det större förlagets förmåga att nå ut.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under årens lopp har jag med jämna mellanrum mötts av repliker såsom ”Så du jobbar med riskhantering? Du måste vara en riktig pessimist!”. Men när jag fått chans att förklara hur jag ser på risk – och inte minst att riskhanteringsarbete är ett effektivt sätt att både nå sina mål och vända risker till möjligheter – så backar de flesta från sin position.
Henrik Szentes