Rootfruit: Tydliga tecken på återhämtning i juli samt försäljningsrekord på chips

Rootfruitkoncernens försäljning i juli månad uppgick till 26,6 mkr jämfört med 28,0 mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 5% mot föregående år.

Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling på lösvikt. 

Trots rådande läge med nedstängning av gränshandeln som normalt går starkt under juli, och ett mer begränsat inrikesresande än under ett normalår pga. reserestriktioner, har bolaget slagit försäljningsrekord med våra härproducerade Gårdschips i juli månad. Det förpackade sortimentet under varumärket Exotic Snacks uppvisar också en tillväxt mot föregående år. Bolaget erfar en återhämtning med Exotic Snacks lösviktskoncept och särskilt på större butiker jämfört med den momentana inbromsningen av efterfrågan i samband med utbrottet av Covid-19.

Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoförsälj-ningen till omkostnader.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Mobil: +46 (0)705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. 

Om oss

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer chips och snacks.

Prenumerera

Dokument & länkar