Delårsrapport från Rörvik Timber AB (publ), Jan-Juni 2002

Report this content


Delårsrapport från Rörvik Timber AB (publ), Jan-Juni 2002

• Nettoomsättningen uppgick till 636 mkr (656)

• Rörelseresultatet blev 9 mkr (7) och rörelsemarginalen 1,5 procent (1,0)

• Resultat efter finansnetto 2 mkr (0)

• Andra kvartalets resultat efter finansnetto fördubblades till 10 mkr (5)

• Resultat per aktie 0,07 kr (-0,01)

• Affärsområde Wood Products redovisar kraftig försäljningsökning och höjt rörelseresultat till 11 mkr (8)

• Affärsområde Timbers rörelseresultat minskade till 3 mkr (7)

• Det beslutade investeringsprogrammet på 40 mkr börjar att ge effekt under hösten 2002

• Positiv prisutveckling på trävaror och tillfredsställande råvaruläge inför höstenMKR KV 2, 2002 KV 2, 2001 6 MÅN 2002 6 MÅN 2001

Nettoomsättning 369 348 636 656

Rörelseresultat 14 9 9 7

Resultat efter finansnetto 10 5 2 0

Rörelseresultat AO Timber 6 3 3 7

Rörelseresultat AO Wood Products 9 9 11 8
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=462317&fn=wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar