ROSS INSTITUTE INTRODUCERAR ROSS INSTITUTE SWEDEN OCH TILLKÄNNAGER ACKREDITERING AV ROSS TENSTA GYMNASIUM SOM EN ROSS-SKOLA

Vi planerar att fira de båda historiska händelserna kl 13:00 den 11 oktober 2010

STOCKHOLM, SVERIGE (11 oktober 2010) – Ross Institute tillkännager stolt öppnandet av Ross Institute Sweden, och den formella ackrediteringen av Ross Tensta Gymnasium som en Ross-skola. Ross Institute är en organisation med bas i New York som integrerar avancerade utlärningsmetoder enligt Ross-modellen för att förbereda gymnasiestudenter med att lyckas i en alltmer global och integrerad värld. Ross Institutes grundare Courtney Sale Ross, skoldirektör Thomas Persson och medlemmar av styrelsen kommer tillsammans med studenter, lärare och andra involverade i Ross Tensta Gymnasium att fira båda dessa historiska händelser den 11 oktober 2010 kl 13:00 vid Ross Tensta Gymnasium.

”Ross-modellen är resultatet av två årtionden av nära samarbete mellan forskare och experter inom olika områden från hela världen”, säger Courtney Sale Ross, grundare av Ross Institute. ”Vår vision var att utveckla en läroplan och en inlärningsmiljö som kunde anpassas till alla tänkbara lokala kontexter. Genom detta ger Ross Institute sina studenter en känsla av globalt medborgarskap och en passion för inlärning som respekterar individen och hans eller hennes bakgrund. Vårt uppdrag är att utbilda ”hela barnet för hela världen” och engagera studenter med alla tänkbara bakgrunder och förbereda dem på ett idealiskt sätt för vår alltmer globala och integrerade värld.”

Tensta Gymnasium fullbordar den omfattande ackrediteringsprocessen för att bli en Ross-skola, Ross Tensta Gymnasium.

Ross Tensta Gymnasium, en gymnasieskola i förorten Tensta som drivits sedan 1980-talet, har samarbetat med Ross Institute sedan 2003 med att framgångsrikt utbilda ungdomar från Tensta, ett växande invandrar- och flyktingsamhälle. Stockholms skolstyrelse introducerade Ross Tensta Gymnasium för Ross Institute på grund av Ross-modellens framgångsrika resultat inom utbildning av elever med mångfaldig bakgrund. Under de senaste sju åren har Ross Institute agerat mentor åt Ross Tensta Gymnasiums personal, och tillhandahållit professionell kompetensutveckling för lärarna. Både i Tensta och vid Ross School i New York, för att tillsammans konstruera en inlärningsmiljö som utbildar studenter till världsmedborgare.

”Jag vill gratulera Ross Tensta gymnasium som genom ackrediteringen når målet och får belöning för det hårda och konsekventa arbete som skolans personal har utfört. Jag tycker också att det är positivt att Ross Institute Sweden etableras, med möjligheten att erbjuda andra skolor den kompetens som finns på Ross Tensta gymnasium”, säger Stockholms stads utbildningsdirektör Thomas Persson.

Ross Tensta Gymnasium deltog under sex års tid i en omfattande ackrediteringsprocess för att framgångsrikt implementera Ross-modellen, och för att bli en Ross-skola. Ett resultat av detta är att antalet inskrivna studenter har ökat till rekordhöga 760 elever i skrivande stund, trots en allmän trend nedåt för studentnivåerna inom Stockholm som helhet. Studenterna presterar avsevärt högre i nationella prov vid alla program som ingår i Ross Tensta Gymnasium. Invandrare och flyktingstudenter som börjar programmet med de lägsta poängen, ofta på grund av avsaknad av formell utbildning, avslutar sin utbildning på nästan samma nivå som det nationella medeltalet. Ytterligare framgångar kan hänföras till Ross-filosofin, vilken innebär studentfokuserad inlärning som uppmuntrar till ett stödjande förhållanden mellan lärare och elever för att skapa motivation till inlärning.

Ross Institute Sweden går samman med Ross Institute New York

Ross Institute Sweden går samman med Ross Institute New York för att erbjuda utbildare i Skandinavien, Europa och USA möjligheten att delta i professionell kompetensutveckling baserad på Ross-modellen, vilken exemplifierar de bästa utbildningsmässiga metoderna i en tid av globalisering och innovation. Lärare och administratörer vid kommunala och privata skolor får handledning genom workshops, långvarigt mentorskap och virtuell yrkesutveckling via IT. I egenskap som Ross-skola blir Ross Tensta Gymnasium flaggskepp för Ross Institute Sweden.

Ross Institute Sweden tillkännager styrelsemedlemmar

Ross Institute Swedens styrelse består av Courtney Sale Ross, Tord Magnusson, Gunnar Walstam, Richard E. Burke, Jennifer Chidsey Pizzo och Ahmed Abdirahman. Ahmed Abdirahman är en före detta student från Ross Tensta Gymnasium som kommer att slutföra sin utbildning vid Marymount Manhattan College i New York i juni 2011.

”Som före detta student vid Ross Tensta Gymnasium med flyktingbakgrund kan jag intyga vikten av en utbildning som integrerade min muslimska och afrikanska historia med Europas historia. Den kulturella och intellektuella bekräftelsen var omvälvande och inspirerade mig att bli mer öppensinnad och självsäker då jag fick respekt och bekräftelse från mina kamrater”, säger Ahmed Abdirahman. ”Jag känner mig hedrad över att ha utsetts till styrelsemedlem vid Ross Institute Sweden eftersom jag har upplevt genomslaget som en rätt läroplan har på ett samhälle. Utnämningen ger mig möjlighet att ge tillbaka och ge andra studenter kraften att lyckas.”

Den nypublicerade boken Educating the Whole Child for the Whole World: The Ross School Model and Education for the Global Era fokuserar på Ross-modellen och Courtney Sale Ross vision

Educating the Whole Child for the Whole World: The Ross School Model and Education for the Global Era, som publiceras av New York University, undersöker hur utbildning enligt Ross-modellen sammanfaller med bredare trender inom konst, humaniora och vetenskap i det nya millenniet. Den undersöker också hur ett systematiskt perspektiv på utbildning, medvetet anpassad för en ny tid av globalt ömsesidigt beroende, har påverkat offentlig utbildning. Bokens redaktörer är utbildningsforskarna Marcelo M. Suárez-Orozco medlem i Fischer Fellowship vid Institute for Advanced Study vid Princeton och Courtney Sale Ross Universitys professor i globalisering och utbildning vid New York University, där han även är co-director of Immigration Studies och Carolyn Sattin-Bajaj doktorskandidat i internationell utbildning vid New York University. Enskilda kapitel är skrivna av Antonio och Hanna Damasio, Kurt Fischer, Howard Gardner, Vartan Gregorian, Pedro Noguera och John Sexton.

Ross Institute

The Ross Institute är en icke vinstdrivande organisation som grundades för att verka för förståelse av globaliseringens inverkan på offentlig gymnasieutbildning. The Ross Institute samarbetar med ledande forskare, utbildare och beslutsfattare från organisationer såsom Harvard University’s Graduate School of Education och New York University’s Steinhardt School of Culture, Education and Human Development för att stödja innovativ forskning och praxis inom global utbildning. Courtney Sale Ross grundade The Ross Institute for Advanced Study and Innovation in Education 1996.

För ytterligare information:
Alexander Gedda Westrell
awestrell@kreabgavinanderson.com
073 5225226

Dokument & länkar