ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Report this content

Rottneros AB har den 16 augusti 2002 återköpt 72.000 aktier till en snittkurs av 9,16 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 9,05 – 9,30 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 2.587.943 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188.432.105 aktier.

Upplands Väsby 2002-08-16

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 3 MdSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar