BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2002

* Resultat efter finansnetto jan. – dec. 86 MSEK (235)

okt. – dec. 21 MSEK (4)

* Resultat efter finansnetto per aktie jan. – dec. 0,46 SEK (1,15)

okt. – dec. 0,12 SEK (0,02)

* Kassaflöde per aktie jan. – dec. -0,13 SEK (0,50)

okt. – dec. 0,13 SEK (0,19)

* Eget kapital per aktie 9,33 SEK (2001-12-31: 9,40)

* Soliditet 72 % (2001-12-31: 73 %)

* Positivt resultat efter finansnetto 21 MSEK i fjärde kvartalet.

* Svag prisutveckling på massa under fjärde kvartalet och försvagad USD. Prisökningar aviserade i februari 2003.

* Styrelsen föreslår utdelning med 0,30 SEK per aktie (0,35) samt förlängt återköpsprogram.

* Förbättrad orderingång och prishöjningar på pappersmassa under inledningen av 2003. Förbättringen förväntas bestå under första halvåret. Andra halvåret mer osäkert beroende på utvecklingen av världskonjunkturen. Resultatet för helåret 2003 förväntas bli bättre än resultatet för 2002.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknads-ledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske-mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. Dessutom bedrivs en aktiv säkringspolitik främst avseende valuta, massapris och el för få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna.

Se bifogad fil för fullständig rapport

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar