EL-PRISERNA SÄKRADE 2003 OCH 2004

Report this content

Pappersmassatillverkaren Rottneros har finansiellt säkrat el-priset för närmare 100 procent av externt inköpt elektricitet under 2003 och 2004 samt cirka 40 % under 2005. Koncernen började i enlighet med gällande policy att teckna el-prissäkringar redan under slutet av 2001 som ett led i den då nyligen antagna riskhanteringsstrategin. Under december 2002 tecknades några kompletterande säkringar som tillägg till tidigare mandat.

Den sammantagna prissäkringen innebär att den genomsnittliga kostnaden för elektricitet är säkrad för 97 % av behovet till nivåerna 26 – 27 öre per KWh under innevarande år, för 97 % på nivån 23 öre under 2004 samt för cirka 40 % på nivån 22 öre under 2005. Den finansiella säkringen av elpriset ger Rottneros möjligheten att få kompensation för de höga elpriserna oberoende om elektriciteten förbrukas eller inte.

Koncernen har även ett rullande tvåårsavtal beträffande fysisk leverans till spotpris av elektricitet med en av de större leverantörerna.

Mot bakgrund av de extremt höga elpriserna och de nuvarande låga pappersmassapriserna har Rottneros tillfälligt stängt av två produktionslinjer , en linje för slipmassa vid Utansjö Bruk och en linje för CTMP vid Rottneros Bruk. Ledningen följer utvecklingen dag för dag och fler temporära produktionsstopp kan aktualiseras.

Förbrukningen av elektricitet är strategisk för Rottneros, som på årsbasis använder knappt en terawattimme (TWh) och därmed är en av de större enskilda förbrukarna i Sverige.

Upplands Väsby 2003-01-09

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar