Erkännande av Rottneros hållbarhetsarbete

Report this content

Rottneros Bruk har i år tilldelats guld av analysföretaget EcoVadis. Det innebär att Rottneros Bruks hållbarhetsarbete är bättre an 94 procent av alla företag som granskats globalt.
 

- Att uppnå guld ser vi som en viktig milstolpe och ett erkännande av vårt omfattande engagemang i hållbarhetsfrågor. Jag är väldigt stolt över oss, mina kollegors och företagsledningens idoga arbete. Utöver att EcoVadis ger våra kunder en objektiv tredjepartsvärdering så får vi själva en tydlig bild av hur vi kan bli ännu bättre, säger Christin Pihlgren som är energi- & miljöchef på Rottneros Bruk.

EcoVadis har hittills analyserat mer än 75 000 företag över hela världen och bygger utvärderingen på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, HR inklusive medarbetarrättigheter, etik och hållbara inköp. Det är tredje året i rad Rottneros Bruk deltar i mätningen. I år höjdes resultatet 8 punkter – från 60 till 68 av sammanlagt 100 möjliga poäng, främst inom miljö och HR. 

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
rottneros.com 
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 316 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2021.

Prenumerera

Media

Media