HALVÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2003

* Omsättning jan. – juni 1 222 MSEK (1 301)

april – juni 582 MSEK (646)

* Resultat efter finansnetto jan. - juni 38 MSEK (10)

april – juni 23 MSEK (6)

* Resultat efter finansnetto per aktie jan. – juni 0,21 SEK (0,05)

april – juni 0,12 SEK (0,03)

* Resultat efter skatt jan – juni 26 MSEK (4)

april - juni 18 MSEK (3)

* Resultat efter skatt per aktie jan – juni 0,14 SEK (0,02)

april - juni 0,10 SEK (0,02)

* Kassaflöde per aktie jan. – juni -0,13 SEK (-0,16)

april – juni 0,02 SEK (-0,08)

* Eget kapital per aktie 9,18 SEK (2002-12-31: 9,33)

* Soliditet 72 % (2002-12-31: 72 %)

* Året inleddes med kraftigt stigande priser på pappersmassa. Efter första kvartalet har efterfrågan försvagats med en svagt fallande pristrend.

* Marknadsläget är svårbedömt men tidigare prognos för helåret 2003 med ett bättre resultat än 2002 kvarstår, men osäkerheten har ökat.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros med anor tillbaka till 1600-talet är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en finansiell säkringspolicy.

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar