HANNU THOMASFOLK SLUTAR SOM VD FÖR VALLVIKS BRUK AB

Hannu Thomasfolk, verkställande direktör för Vallviks Bruk AB som ingår i Rottneroskoncernen, kommer att lämna företaget. Han kvarstår i sin befattning till dess en efterträdare har tillträtt.

– Hannu Thomasfolk har varit verkställande direktör för Vallviks Bruk i 15 år och haft en viktig roll i att bygga upp bruket till en effektiv, lönsam och modern massafabrik. I den situation koncernen befinner sig i idag, behövs en högre takt i förändringsarbetet, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

För ytterligare information kontakta gärna: Koncernchef Ole Terland, 08-590 010 10

Prenumerera

Dokument & länkar