Olle Dahlin lämnar Rottneros AB

Olle Dahlin, VD för Rottneros Bruk AB och medlem av koncernledningen för Rottneros AB, lämnar sin befattning. Olle kommer att stanna och vara behjälplig med överlämning, dock som längst till 30 november.

Vi tackar Olle för hans år inom Rottneros AB och hans insats för Rottneros Bruk. Under ledningen av Olle har bruket moderniserats avsevärt och står idag väl rustat för framtiden.

Rekrytering av ersättare inleds omgående och Lennart Eberleh kommer under tiden att vara tillförordnad VD för Rottneros Bruk.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 15.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera