ROTTNEROS AB ERSÄTTER BEFINTLIGT SYNDIKERINGSLÅN

Rottneros har per den 4 juli tecknat avtal om lånefaciliteter på 115 miljoner USD, motsvarande ca 920 miljoner SEK. Lånefaciliteterna är arrangerade som ett syndikeringslån.

Genom lånefaciliteterna refinansieras Rottneros befintliga syndikerade lånefaciliteter från oktober 2000 på 700 miljoner SEK. Ingen del av denna lånefacilitet är för närvarande utnyttjad. Lånet utgörs av tre delar med löptider på ett år, fem år samt sju år. Lånet löper med en räntemarginal som är avhängig av huruvida skuldsättningsgraden understiger 0,5x (75 räntepunkter) eller överstiger 0,5x (85 räntepunkter).

Förutom Danske Bank, som har arrangerat lånet, ingår Norddeutsche Landesbank (medarrangör), BBVA, HSH Nordbank samt Nordea i Sverige i lånesyndikatet.

För ytterligare information: Ekonomidirektör Anders Byström, 070/641 49 14.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar