Rottneros annonserar höjda priser på högutbytesmassa

Report this content

Rottneros höjer priset med 75 USD/ton på alla kvaliteter av högutbytesmassa (mekanisk massa) för alla nya order och destinationer från 1:a november 2021.

Höjningen speglar de snabbt stigande kostnaderna för energi, i synnerhet el, men även stigande kostnader för frakt samt kemikalier.

Rottneros är en leverantör av fiber till utvalda nischer och applikationer inom specialpapper och kartong. Rottneros erbjuder ett brett sortiment av sulfat- och högutbytesmassa (blekt och oblekt) tillverkat av ansvarsfullt brukad vedråvara från skog nära bruken.

Kasper Skuthälla
Marknads- och affärsutvecklingsdirektör, Rottneros AB

____________________________________________________________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Gillberg
Försäljningschef, mekanisk massa, Rottneros AB

erik.gillberg@rottneros.com
Mobil: 070-343 10 34

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.

Prenumerera