Rottneros årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 är publicerad

Rottneros årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns nu publicerad på̊ bolagets hemsida.  

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2017 kan beställa det per email info@rottneros.com.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Monica Pasanen, CFO Rottneros AB, +46 270 622 70

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 13.15 CET.  

Taggar:

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.