Rottneros aviserar tidpunkt för eventuell utbetalning till obligationsinnehavare

Report this content

Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) offentliggjorde den 2 oktober att innehavare av Rottneros obligationer med ISIN SE0010297804 godkänt det föreslagna undantaget från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna.

Rottneros styrelse har idag, den 4 oktober, kallat till extra bolagsstämma den 4 november 2019.

Förutsatt att Rottneros aktieägare beslutar om den extra utdelningen på den extra bolagsstämman kommer avstämningsdagen för utbetalning av grundpremien (s.k. Base Fee) till innehavare av Rottneros obligationer med ISIN SE0010297804 att inträffa den 5 november 2019. Utbetalningsdag för grundpremie och, för de som är behöriga att motta den, extrapremie (s.k. Early Bird Fee) kommer att inträffa den 12 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB, på + 46 70 581 40 19
monica.pasanen@rottneros.com 

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
www.rottneros.com 
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Taggar:

Prenumerera