ROTTNEROS DRAR SIG UR INVESTERING I ESTLAND

Report this content

Rottneroskoncernen har beslutat sig för att inte delta i finansieringen av den planerade estländska massafabriken AS Estonian Cell. I november 2001 undertecknade Rottneros en avsiktsförklaring som innebar att bolaget var berett

att delta i projektet.

- Den utvärdering av projektet som vi har gjort tillsammans med internationella experter visar att vinsten inte står i proportion till den finansiella exponeringen, säger Rottneros VD Lars Blecko.

Beslutet att inte delta i Estonian Cell medför inga kostnader för Rottneros.

Upplands Väsby 2002-10-01

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information: Lars Blecko, 08-59001000, 070-6414910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 880 anställda och omsätter 2,700 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar