ROTTNEROS HÖJER PRISET FÖR CTMP-MASSA

Rottneros höjer priset för CTMP massa från den 1 april 2003 med 40 USD/ton till 510 USD/ton för kortfibriga kvaliteter och 470 USD/ton för långfibriga kvaliteter.

I likhet med många andra aktörer på marknaden, kommer Rottneros även att höja priset på NBSK (långfibrig sulfatmassa) till 560 USD/t.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

Upplands Väsby 2003-03-20

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, tel. 070-641 49 10

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 2.700 MSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar