Uppdaterad inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2020

OBS: Detta PM har uppdaterats med ny länkadress till livesändningen. Presentationen hålls den 23 juli kl 13.00 samband med publiceringen av Rottneros rapport för det andra kvartalet 2020, och kan följas via webbsändning.

Delårsrapporten publiceras den 23 juli 2020, omkring kl 8.00, och följs av en webbsänd presentation kl 13.00 samma dag. Bolagets vd och koncernchef Lennart Eberleh och finans- och ekonomidirektör Monica Pasanen kommer att presentera kvartalsrapporten och svara på frågor. Frågor kan ställas skriftligen under presentationen eller i förväg på webbplatsen www.finwire.tv/webcast/rottneros/q2/. 

 

Presentationen kommer att webbsändas live på www.finwire.tv/webcast/rottneros/q2/ och kommer även att finns tillgänglig efteråt på Rottneros hemsida.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com
Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB, +46 (0)270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl 10.00 CET.

___________________________________________________________________________________________________________________

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
rottneros.com 
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Taggar: