Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros inför årsstämman 2021

Report this content

Inför årsstämman den 28 april 2021 föreslår Rottneros valberedning omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg.

Rottneros valberedning föreslår oförändrat fem ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lundeen, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Marie S. Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg.

Valberedningen består av Julia Onstad (Arctic Paper S.A.), valberedningens ordförande, Stefan Sundh (PROAD AB), samt Per Lundeen, ordförande i Rottneros styrelse.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Rottneros årsstämma som kommer att hållas den 28 april 2021. Valberedningens redogörelse och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida inför årsstämman.

 

_____________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Julia Onstad, mobil +44 79 8039 8314
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil +46 70 518 33 47
_____________________________________________________________________________________________

Rottneros AB (publ) 
Box 144, 826 23 Söderhamn 
+46 (0)270 622 00 
rottneros.com 
info@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.