Roxtec väljer hållbara marina bränslen

Report this content

Viktig satsning mot grönare och renare frakter till sjöss

PRESSMEDDELANDE FRÅN ROXTEC INTERNATIONAL, KARLSKRONA – 20 OKTOBER 2021 

Som framgångsrik leverantör av kabel- och rörgenomföringar har Roxtec vuxit till att täcka in branscher och marknader världen över. Det har ökat behovet av transporter, och i synnerhet hållbara lösningar för frakt till sjöss eftersom sjöfart är en betydande källa till utsläpp av växthusgaser. Roxtec är nu det första företaget att ansluta sig till transport- och logistikföretaget GEODIS nya globala koncept ”Sustainable Marine Fuels” (hållbara marina bränslen).     

GEODIS har lanserat möjligheten för fraktkunder att välja hållbara marina bränslen, eller bränslen producerade av restmaterial såsom använd matlagningsolja och spill från skogen. Bränslena kan användas i alla lastfartygsmotorer och medger 90 procents minskning av CO-utsläppen jämfört med vanliga bränslen. Till en början kommer hållbara bränslen att kosta mer än konventionella, men ju fler företag som betalar lite extra för miljön, desto lägre kan priset på hållbara bränslen bli.  

“Vi varken kan eller vill vänta när det handlar om att minska vår klimatpåverkan. Vi vill agera nu och har därför bestämt oss för att betala extra mycket för det hållbara marina bränslet för att stödja omställningen. På så vis kan vi bidra till att tillverkningen av hållbara bränslen accelererar och göra dem tillgängliga i fler hamnar runt om i världen”, säger Håkan Nilsson, EVP Global Operations på Roxtec.  

Det är samarbete mellan företagen inom sjöfartsindustrin som kan få denna förändring till stånd. Roxtec ingår till exempel sedan flera år tillbaka i GEODIS miljöråd.  

 

Agerar som ambassadör

Roxtec, med huvudkontor i Sverige, strävar ständigt efter att minska sin påverkan på miljön och har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål avseende energianvändning och godstransporter. Det är ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet att välja hållbara marina bränslen för alla frakter till sjöss som innebär påfyllnad av företagets regionala distributionscenter i Asien. Det är också ett sätt för Roxtec att slå ett slag för frakt till sjöss och få till färre transporter med flyg.  

“Vi i vår tur ämnar ge våra kunder möjlighet att välja Sustainable Aviation Fuels (hållbara flygbränslen) för direktleveranser. Det ger fler aktörer möjlighet att bidra till omställningen.”

 

Bildtext:

Det var en milstolpe i hållbarhetssamarbetet mellan GEODIS och Roxtec när det 400 meter långa containerfartyget HMM Oslo lämnade hamnen med en sändning beställd av Roxtec inom GEODIS koncept “Sustainable Marine Fuels” (hållbara marina bränslen). Målet är att minska koldioxidavtrycket.

 

För mer information, vänligen kontakta: Håkan Nilsson, EVP Global Operations, Roxtec, på +46 733 31 32 67, eller via hakan.nilsson@roxtec.com, eller Björn Arwedahl, Global Transportation Manager, på +46 733 31 31 83, eller via bjorn.arwedahl@roxtec.com.

Om Roxtec och Multidiameter™

Svenska Roxteckoncernen är världsledande leverantör av modulbaserade kabel- och rörgenomföringar för certifierat skydd mot ett flertal risker. Företagets uppfinning för anpassning till kablar och rör i olika storlekar, Multidiameter™, är baserad på tätningsmoduler med avskalbara gummilager och medger en perfekt tätning oavsett kabelns eller rörets yttre dimension. Tekniken förenklar konstruktion och installation samt minskar behovet av lager, material och logistik. Den ger även reservkapacitet för uppgraderingar. Roxtec erbjuder service och support till kunder på över 80 marknader.

För mer information, vänligen besök www.roxtec.com.