Amerikanska militären väljer smart lösning från RSA Security

Amerikanska militären väljer smart lösning från RSA Security 2003-03-06 - RSA Security har tillsammans med ett fåtal andra leverantörer fått den amerikanska arméns förtroende att leverera en lösning baserad på smarta kort för bland annat identifiering, inloggning och inpassering. Upphandlingen är en del av det amerikanska försvarsdepartementets CAC-program - Common Access Card - som syftar till att införa smarta kort för identifiering av militär personal. RSA Security kommer att leverera RSA SecurID Passage, en produkt som används för att signera och kryptera e-mail, säker inloggning och autentisering av användare på webplatser. Kontraktet som gick till konsultföretaget Northrop Grumman upphandlades i konkurrens av amerikanska arméns inköpsorganisation, SET-D. Totalt har den amerikanska armén allokerat 9 miljoner USD, motsvarande ca 75 miljoner SEK för hela projektet och RSA Security kommer att konkurrera med de andra utvalda företagen om den summan. RSA SecurID Passage är ett middleware som hanterar kommunikationen mellan CAC, det smarta kortet, och IT-systemen. Därigenom skyddas arbetsstationer och IT-infrastrukturen från intrång. CAC-kortet kommer bland annat att fungera som identitetskort, inpasseringskort till byggnader och för inloggning till IT-systemen. Det finns även planer på att bygga ut systemet så att det innefattar medicinsk historia och annat. Kortet innehåller användarens privata nyckel som används för autentiseringen inom det PKI-system (public key infrastructure) som försvarsdepartementet, Department of Defense handlade upp nyligen. Dessa används bland annat vid inloggning via VPN, fjärranslutning och i arbetsflöden för att signera dokument och annat. För ytterligare information, vänligen kontakta: Päivi de Verdier, Nordic Marketing Manager, RSA Security Telefon: + 46 70 941 48 05 E-post: pdeverdier@rsasecurity.com Om RSA Security Med tusentals kunder runt om i världen är RSA Security en ledande leverantör av flexibla och användarvänliga lösningar för säker identifiering och autentisering av användare samt hantering av åtkomst- och användarrättigheter. RSA Securitys produktportfölj som idag innehåller utvecklarverktyg och lösningar för allt från autentisering, hantering av användarrättigheter i webbmiljöer och hantering av digitala certifikat till kryptering, hjälper kunderna att säkert utveckla och bredda sina verksamheter med hjälp av digital teknologi. RSA Securitys starka marknadsposition och goda anseende bygger på en lång och framgångsrik historia, ledande teknologi och bolagets nära relationer med mer än 1000 teknologipartners runt om i världen. För mer information om RSA Security, vänligen besök www.rsasecurity.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030306BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar