Ny Gallupundersökning visar på svagt intresse hos kommunerna för 24-timmarsservice över Internet

Ny Gallupundersökning visar på svagt intresse hos kommunerna för 24- timmarsservice över Internet IT-investeringarna från kommunerna dröjer ännu något år STOCKHOLM, 27 maj, 2003 - Sveriges kommuner visar ett svagt intresse för att erbjuda sina kommuninvånare 24-timmarsservice. Det framgår av en ny undersökning som TNS Gallup utfört på uppdrag av datasäkerhetsföretaget RSA Security bland landets kommuner kring deras attityder till och planer på införandet av den så kallade 24-timmarsmyndigheten. Få investeringar är att vänta de närmaste åren. Bara cirka 40 procent av landets kommuner har en strategi eller en verksamhetsplan för hur utbyggnaden ska ske. Ännu färre, knappt 30 procent, har budgeterat för några investeringar i 24-timmarsmyndigheten fram till 2004. De kommuner som har avsatt pengar har dock inte lagt undan några stora summor. Majoriteten av dessa räknar med att investera under en miljon kronor de kommande 18 månaderna. - Resultatet av vår undersökning är självklart lite förvånande. Vi hade räknat med ett större intresse och ett tydligare engagemang från kommunledningarnas sida, säger Håkan Melin, affärsområdesansvarig för offentlig sektor på RSA Security, ett av världens ledande IT- säkerhetsföretag. Kommunerna kan spara både tid och pengar genom att göra det möjligt för de som bor i kommunen att utföra tjänster på internet, som t ex att genomföra val av grundskola, ansöka om bygglov eller välja dagis till sina barn. Undersökningen visar att många kommuner har svårt att se de verksamhetsmässiga fördelarna med införandet av medborgarservice på Internet. - Jag tror helt enkelt att IT- leverantörerna har misslyckats med att visa de konkreta fördelarna med medborgarservice online, säger Håkan Melin. Tyvärr har mycket av diskussionerna blivit rena teknikfrågor, vilket framgår av undersökningen. Kommunledningarna är inte oroade över tekniken utan främst för sin dåliga ekonomi. Hade IT-leverantörerna kommunicerat fördelarna tydligare, så som stora besparingsmöjligheter tack vare ökad effektivitet, så tror jag att resultaten av undersökningen varit annorlunda. Ta del av hela undersökningen på www.movepr.com/rsa. Här finns även beskrivet hur 24-timmarsmyndigheten är definierad i undersökningen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Päivi de Verdier, Nordic Marketing Manager, RSA Security Telefon: + 46 70 941 48 05 E-post: pdeverdier@rsasecurity.com Om RSA Security Med tusentals kunder runt om i världen är RSA Security en ledande leverantör av flexibla och användarvänliga lösningar för säker identifiering och autentisering av användare samt hantering av åtkomst- och användarrättigheter. RSA Securitys produktportfölj som idag innehåller utvecklarverktyg och lösningar för allt från autentisering, hantering av användarrättigheter i webbmiljöer och hantering av digitala certifikat till kryptering, hjälper kunderna att säkert utveckla och bredda sina verksamheter med hjälp av digital teknologi. RSA Securitys starka marknadsposition och goda anseende bygger på en lång och framgångsrik historia, ledande teknologi och bolagets nära relationer med mer än 1000 teknologipartners runt om i världen. För mer information om RSA Security, vänligen besök www.rsasecurity.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar