RSA Security lanserar lösning för enkel och säker kryptering av filer

RSA Security lanserar lösning för enkel och säker kryptering av filer RSA SureFile kombinerar ZIP-komprimering med RSA BSAFE kryptering. Resultatet är marknadens säkraste och mest lättanvända komprimeringslösning STOCKHOLM, 19 februari, 2003 - RSA Security och PKWARE, ett ledande företag inom komprimering av filer lanserar RSA SureFile. Genom att kombinera PKWAREs komprimeringsprogram PKZIP med RSA Securitys krypteringsverktyg RSA BSAFE lanseras nu en kraftfull och lättanvänd krypterings- och komprimeringslösning för alla typer av användare från små företag till stora koncerner. RSA SureFile ger användare i Windows-miljö en innovativ och lättanvänd lösning för att på ett säkert sätt utbyta, hantera och lagra känslig information som till exempel offerter, finansiell information, journaler, legala dokument och liknande. RSA SureFile bygger på den senaste ZIP-tekniken för filkomprimering som är avsedd för att ge användare ett effektivt sätt att lagra och överföra datafiler oavsett filtyp och omfång. Därigenom kan företag reducera sina kostnader för överföringar och datalagring. I RSA SureFile kombineras komprimeringstekniken med möjlighet att använda X.509 certifikat och stark kryptering genom RSA BSAFE, vilket bland annat innebär 256-bitars AES. Det innebär att ZIP-filer och kataloger kan signeras digitalt för att försäkra sig om att de inte har öppnas av obehöriga. Dessutom krypteras informationen. RSA SureFile stöder både lösenords- och certifikatbaserad kryptering vilket gör att ett företag kan börja med till exempel lösenord för att sedan gå över till certifikat när omständigheterna så kräver. RSA SureFile kan också fungera helt integrerat med RSA Keon för hantering av digitala certifikat till exempel för att säkra avsändaren på e-post. Genom att använda digitala certifikat kan kunder autentisera avsändarens identitet för att kontrollera att meddelandet inte är förfalskat. Ett annat intressant användningsområde är att man med certifikat kan börja använda e-posten som vanlig korrespondens där åtaganden och löften i elektroniskt format gäller som skrivet avtal. Med hjälp av en klient som används tillsammans med Microsoft Outlook hanterar SureFile automatiskt komprimering och kryptering samt de digitala certifikaten om så önskas. Därigenom minskar belastningen på infrastrukturen samtidigt som säkerheten ökar. Till skillnad från andra proprietära säkerhetstekniker är RSA SureFile konstruerad så att den låter vem som helst med RSA SureFile, PKZIP eller den nyligen lanserade gratisläsaren PKZIP Reader dekryptera och dekomprimera. RSA SureFile finns nu för leverans på Windows-plattformen. Utvärderingsexemplar kan laddas ner från: http://www.rsasecurity.com/download/index.html För ytterligare information, vänligen kontakta: David Åberg, Channel Manager, RSA Security Telefon: 070-941 48 01 E-post: daberg@rsasecurity.com Om RSA Security RSA Security hjälper organisationer att skapa pålitliga e- handelsprocesser genom produktfamiljerna RSA SecurID (autentisering), RSA ClearTrust (hantering av användarrättigheter i webbmiljöer), RSA Mobile (autentisering för mobila användare), RSA BSAFE (kryptering) och RSA Keon (hantering av digitala certifikat). Av RSA BSAFE, en mjukvara för kryptering, finns idag ca en miljard licenser i bruk. Samtidigt förlitar sig fler än 13 miljoner användare på RSA SecurID för stark tvåfaktors autentisering. Kombinationen av cirka 20 års erfarenhet av IT- säkerhet och innovativ teknik gör RSA Security ledande när det gäller att hantera växlande säkerhetsbehov inom elektronisk handel och att bygga förtroende för den digitala ekonomin. Besök RSA Security på www.rsasecurity.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar