Stark inledning på 2003 av RSA Security - redovisar ökad omsättning och vinst

Stark inledning på 2003 av RSA Security - redovisar ökad omsättning och vinst STOCKHOLM, 14 april, 2003 - RSA Security går mot den allmänna trenden i IT-branschen och redovisar kraftiga resultatförbättringar för årets första kvartal. Bolagets omsättning de tre första månaderna 2003 var 61,3 miljoner USD, motsvarande en ökning på cirka 10 procent jämfört med föregående år. Även vinstmarginalen förbättrades kraftigt och för perioden redovisas en vinst på 3 miljoner USD, motsvarande period föregående år rapporterade bolaget en förlust på cirka 14,5 miljoner USD. Vid kvartalets slut hade RSA Security en kassa på drygt 115 miljoner USD, även här en förbättring om cirka 10 procent jämfört med 2002. - Självklart är det här glädjande siffror och en stark indikation på att vi erbjuder de lösningar som marknaden efterfrågar, säger Anders Eriksson, Nordenchef på RSA Security. Även på den nordiska marknaden har vi gått starkt framåt. Vi särredovisar inte lokala försäljningssiffror men vi är mycket nöjda med hur verksamheten utvecklats i Norden. Läs hela kvartalsrapporten på www.rsasecurity.com För ytterligare information, vänligen kontakta: Päivi de Verdier, Nordic Marketing Manager, RSA Security Telefon: + 46 70 941 48 05 E-post: pdeverdier@rsasecurity.com Om RSA Security Med tusentals kunder runt om i världen är RSA Security en ledande leverantör av flexibla och användarvänliga lösningar för säker identifiering och autentisering av användare samt hantering av åtkomst- och användarrättigheter. RSA Securitys produktportfölj som idag innehåller utvecklarverktyg och lösningar för allt från autentisering, hantering av användarrättigheter i webbmiljöer och hantering av digitala certifikat till kryptering, hjälper kunderna att säkert utveckla och bredda sina verksamheter med hjälp av digital teknologi. RSA Securitys starka marknadsposition och goda anseende bygger på en lång och framgångsrik historia, ledande teknologi och bolagets nära relationer med mer än 1000 teknologipartners runt om i världen. För mer information om RSA Security, vänligen besök www.rsasecurity.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030414BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar