Antalet återkallelser av livsmedel fortsatte öka under 2020

Report this content

Enligt uppgifter som Livsmedelsverket samlat in återkallades livsmedel från marknaden i Finland 267 gånger år 2020. Det är en ökning med en tredjedel jämfört med året innan.

För femte året i rad ökar antalet återkallelser. Utmärkande för 2020 var konstaterandet av etylenoxidrester i sesamfrön och sesamfröprodukter från Indien. Detta fel ledde till 45 återkallelser. Utan dessa fall skulle antalet återkallelser ändå ha ökat med 11 % jämfört med fjolåret.

Finland fick via RASFF, det europeiska varningssystemet för livsmedelsfaror myndigheter emellan, information om ett stort antal livsmedelsbrister som ledde till återkallelser av livsmedel. Det näst högsta antalet återkallelser orsakades av avvikelser som företag upptäckt i egenkontroller.

Mikrober i livsmedel orsakade 45 återkallelser

Bakterier och andra mikrobiologiska problem som upptäckts i livsmedel orsakade 12,5 % fler återkallelser än året innan. Till exempel salmonella hittades i 14 livsmedel, varav de flesta var kött som importerats från Europa. I flytande livsmedel hittades jäsning som fått förpackningen att svälla, vilket klassificeras som ett mikrobiologiskt fel.

Fara för allergiker på grund av felaktig information på förpackningen

Fel etiketter på livsmedelsförpackningar, förpackningar som var avsedda för en annan produkt och allergena ingredienser eller rester som av misstag följt med stod för 38 återkallelser ifjol. Dessa livsmedel var annars kvalitetsmässigt klanderfria, men orsakade en hälsofara för födoämnesallergiker. Företag kan föra sådana produkter till välgörenhetsorganisationer eller återinföra dem till försäljning, om förpackningsetiketterna korrigeras och konsumentsäkerheten tryggas.

Läs mer: 
Mer information om återkallelser av livsmedel 2020 (på svenska lite senare)

Mer information:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416