Återkallelser av kärl och köksartiklar av plast som innehåller icke godkända växtfibrer

Report this content

Följande företag har fram till 12.1.2021 meddelat att man återkallat livsmedelskontaktmaterial som innehåller icke godkända växtfibrer från marknaden.

  • Tuisa Oy - Bambu take away mugg
  • Heirol – Flera plastkärl som innehåller bambufiber
  • Green Room Oy – Kaffekopp som innehåller bambufiber (Ecoffee Cup)
  • Karl Agent Oy/Saiturinpörssi – Flera plastkärl som innehåller bambufiber
  • Havi Oy – Engångsskedar, -gafflar och -knivar av plast som innehåller bambufiber
  • Master Brands Oy – Bestick och kärl av plast som innehåller bambufiber
  • Flying Tiger Copenhagen – Förvaringsaskar som innehåller bambumjöl
  • Keuruu stad/turistväsendet – Muggar som innehåller bambumjöl
  • Kodin tavaratalo Nummela – Servis och kanna som innehåller bambumjöl (grönt lövmönster)

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har väglett företagen i återkallelserna och merparten av produkterna har tagits bort från handeln. Kartläggningen av produkter pågår ändå fortsättningsvis.

Orsaken till återkallelsen är att produkterna i fråga innehåller sådana växtfibrer som inte godkänts i enlighet med EU:s plastförordning 10/2011 för användning i livsmedelskontaktmaterial av plast och att man således inte kan vara säker på att de är säkra i sådan användning.

Konsumenterna ombes som en försiktighetsåtgärd sluta använda produkter som man köpt och som innehåller icke godkända växtfibrer och bortskaffa produkterna. I oklara situationer kan konsumenterna kontakta inköpsstället.

Användning av produkterna har ännu inte äventyrat konsumenternas hälsa utan det krävs ofta upprepad och mycket långvarig användning för att inverkningarna ska konkretiseras som en sanitär olägenhet.

Mer information om livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller icke godkända växtfibrer

Mer information:
överinspektör Merja Virtanen, merja.virtanen@ruokavirasto.fi